Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromechanik urządzeń chłodniczych
Kod: 741205
Synteza:
Elektromechanik urządzeń chłodniczych montuje, serwisuje i naprawia urządzenia chłodnicze oraz dozoruje ich pracę w trybie ciągłym.
Elektromechanik urządzeń chłodniczych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy jest montowanie, serwisowanie i utrzymanie ciągłości pracy urządzeń chłodniczych. Efektem działań elektromechanika urządzeń chłodniczych są sprawne i bezpieczne urządzenia chłodnicze (chłodziarki, szafy i lady chłodnicze), klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz sprawne podzespoły w chłodniach, zamrażalniach i mroźniach. Przyjmuje on zlecenia naprawy urządzenia chłodniczego, diagnozuje miejsce i rodzaj usterki (w układzie elektrycznym czy chłodniczym), usuwa ją. Ustawia parametry pracy chłodni zgodnie z wymogami stawianymi przechowalniom w zależności od rodzaju przyjmowanych artykułów spożywczych, reguluje temperaturę schładzania. Planuje i wykonuje okresowe przeglądy instalacji chłodniczej. Montuje podzespoły elektromechaniczne zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. Instaluje urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła u odbiorcy. W przypadku przemysłowych urządzeń chłodniczych czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy.
Zadania zawodowe:
  • planowanie i organizowanie procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, w tym Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), zasadami i przepisami BHP, ergonomii, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska;
  • usuwanie usterek w obwodach elektrycznych i elektronicznych urządzeń chłodniczych;
  • usuwanie usterek w obwodach chłodniczych;
  • przygotowywanie urządzenia chłodniczego do pracy;
  • wykonywanie przeglądów instalacji chłodniczej;
  • montowanie podzespołów elektromechanicznych w urządzeniach chłodniczych;
  • instalowanie urządzeń chłodniczych u odbiorcy;
  • dozorowanie przemysłowych urządzeń chłodniczych.
Zawód elektromechanika urządzeń chłodniczych można uzyskać przez ukończenie odpowiedniego kursu, najlepiej po zasadniczej szkole zawodowej o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym. Elektromechanik urządzeń chłodniczych powinien znać podstawy materiałoznawstwa i zasady łączenia ze sobą elementów instalacji chłodniczych wypełnionych gazami występującymi w chłodnictwie. Możliwe jest również przyuczenie do zawodu, zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy zakończone egzaminem kwalifikacyjnym organizowanym przez komisje powoływane na wniosek stowarzyszeń lub uczelni technicznych. Wymagane są uprawnienia: świadectwo kwalifikacji, tzw. certyfikat f-gazowy, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, montażu na stanowisku eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku interwencji w terenie dobrze jest posiadać prawo jazdy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę