Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego
Kod: 742108
Synteza: Wykonuje konserwacje i naprawy rzutników, magnetofonów, gramofonów, magnetowidów, kamer i monitorów telewizyjnych, wzmacniaczy, przetworników elektroakustycznych, odbiorników radiowych i telewizyjnych; wykorzystuje ręczne narzędzia mechaniczne, podstawowe mierniki elektryczne, przyrządy elektroniczne, oscyloskopy, wobuloskopy, generatory, falomierze, mierniki mocy, mierniki poziomów oraz inne specjalizowane przyrządy serwisowe, jak: urządzenia do wylutowywania układów scalonych, urządzenia testujące.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie oględzin zewnętrznych i wewnętrznych urządzenia w celu ustalenia widocznych uszkodzeń mechanicznych;
sprawdzanie działania i współdziałania mechanizmów oraz podzespołów elektromechanicznych i przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych;
sprawdzanie funkcjonowania kabli połączeniowych i złącz oraz dokonywanie wymiany zużytych lub uszkodzonych;
pomiary napięć elektrycznych zasilacza i w wybranych punktach urządzenia;
wykonywanie pomiarów poziomów i charakterystyki przenoszenia torów wizji i fonii urządzeń;
sprawdzanie działania kineskopów, lamp analizujących, przetworników elektroakustycznych itp.;
wykonywanie korekt kształtu obrazu, jego jakości, ostrości, układów barwy, dźwięku, mocy wyjściowej itp.;
strojenie torów pośredniej częstotliwości odbiorników radiowych i telewizyjnych;
strojenie obwodów wejściowych odbiorników radiowych i telewizyjnych;
strojenie torów wizji urządzeń telewizyjnych (kamery, odbiorniki telewizyjne);
korygowanie układów dekoderów, selektorów, dyskryminatorów itp. urządzeń telewizyjnych;
strojenie i regulowanie układów sterowania i wybierania;
wymienianie układów elektroniki urządzenia (pakiety, płyty, czujniki fotoelektryczne, lampy kineskopowe, lampy analizujące, przetworniki elektroakustyczne);
wymienianie elementów komutacyjnych, sygnalizacyjnych, wskaźników optycznych, przełączników, elementów regulacyjnych, wyświetlaczy cyfrowych, mierników wskazowych, zacisków, złącz itp.;
przestrajanie odbiorników telewizyjnych na różne systemy (NTSC, PAL, SECAM);
wymienianie lub naprawianie mechanizmów napędu, elementów mechaniki precyzyjnej;
naprawianie obudów urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac serwisowych przy naprawie urządzeń radiokomunikacyjnych;
wykonywanie zadań serwisowych przy naprawie aparatury pomiarowej;
naprawianie elektronicznych urządzeń medycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę