Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
Kod: 742115
Synteza: Wykonuje prace konserwacyjne, kontrolne i naprawcze urządzeń sterowania ruchem pociągów na liniach metra i innych obiektach będących w utrzymaniu zarządcy infrastruktury kolejowej metra, w tym: przekaźnikowych i elektronicznych (komputerowych) urządzeń sterowania ruchem pociągów, napędów zwrotnicowych, sygnalizatorów, elektronicznych pulpitów nastawczych, przekaźnikowych i elektronicznych układów kontroli niezajętości torów, z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej, komputerowych urządzeń diagnostycznych i narzędzi elektromonterskich oraz dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zadania zawodowe: - przeprowadzanie kontroli stanu urządzeń sterowania ruchem pociągów;
- usuwanie usterek oraz wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych;
- wykonywanie pomiarów i regulacji napięć, prądów, kąta przesunięcia fazowego, rezystancji, sił nastawczych;
- dokonywanie wymiany elementów urządzeń, np.: przekaźników, żarówek, modułów elektrycznych i mechanicznych;
- przeprowadzanie konserwacji i regulacji napędów zwrotnicowych;
- zabezpieczanie antykorozyjne urządzeń sterowania ruchem pociągów (np. malowanie sygnalizatorów);
- utrzymywanie w porządku i czystości urządzeń oraz pomieszczeń;
- dokumentowanie wykonanych prac.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników;
- wykonywanie prac związanych z montażem urządzeń sterowania ruchem pociągów metra.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę