Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
Kod: 742116
Synteza: Wykonuje prace konserwacyjne, kontrolne, pomiarowe i naprawcze urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra (ZSiKD), z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej, komputerowych urządzeń diagnostycznych i narzędzi elektromonterskich oraz dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zadania zawodowe: - utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego: elektronicznych pulpitów nastawczych, szaf aparaturowych oraz obwodów i urządzeń zasilających systemu ZSiKD, komputerowych urządzeń diagnostyki sterowania, interfejsów oraz dekoderów systemu ograniczania prędkości, komputerów zdalnego i miejscowego sterowania, czytników numerów pociągów z obwodami zasilającymi oraz transmisji danych, urządzeń i obwodów sieci czasu oraz sygnalizacji załączenia trzeciej szyny, pętli głównej oraz rezerwowej systemu ZSiKD;
- wykonywanie prac kontrolnych i konserwacyjnych systemu ZSiKD;
- usuwanie awarii i usterek urządzeń; wymiana elementów urządzeń;
- udział w rozbudowie i modernizacji systemu ZSiKD;
- zapoznawanie się z dokumentacją techniczną i dokumentacją urządzeń na powierzonym terenie;
- utrzymywanie w porządku i czystości urządzeń oraz pomieszczeń;
- dokumentowanie wykonanych prac.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników;
- wykonywanie prac związanych z montażem urządzeń przy budowie systemu ZSiKD.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę