Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
Kod: 742201
Synteza: Instaluje, konserwuje i naprawia aparaty telefoniczne z wybieraniem tarczowym i cyfrowym oraz aparaty komórkowe, telefaksy, dalekopisy, łącznice ręczne, elektromechaniczne i elektroniczne cyfrowe, urządzenia szyfrujące, automatyczne transmitery, automatyczne sekretarki i koncentratory telefoniczne; wykorzystuje ręczne narzędzia mechaniczne i elektromechaniczne, podstawowe mierniki elektryczne oraz przyrządy elektroniczne, jak: generatory, oscyloskopy, mierniki poziomów (amperomierze), mierniki poziomów logicznych i inne technologiczne przyrządy serwisowe.
Zadania zawodowe: wyznaczanie tras przewodów, przebijanie otworów, mocowanie przewodów i osprzętu telefonicznego;
instalowanie, sprawdzanie i regulowanie aparatów telefonicznych wszystkich typów;
wyszukiwanie uszkodzeń aparatów telefonicznych, naprawianie uszkodzonych elementów mechanicznych, wymiana elementów i podzespołów elektronicznych;
wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych podzespołów elektronicznych telefonicznych aparatów komórkowych, analizowanie wyników i dokonywanie napraw;
instalowanie, regulowanie i uruchamianie telefaksów i dalekopisów;
wykonywanie rutynowych przeglądów konserwacyjnych, pomiarów parametrów elektrycznych, regulacji elementów mechanicznych oraz wymiany podzespołów mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych telefaksów i dalekopisów;
instalowanie i uruchamianie tzw. automatycznych sekretarek;
dokonywanie napraw lub wymiany podzespołów wchodzących w skład urządzenia zwanego automatyczną sekretarką;
wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw łącznic telefonicznych ręcznych, obejmujących wymianę oraz regulację listew gniezdnikowych, elementów sygnalizacyjnych (lampki, klapki), wtyczek, sznurów, przetworników źródeł zasilania (prostowniki, filtry itp.);
przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych i napraw telefonicznych łącznic automatycznych, elektromechanicznych w zakresie czyszczenia pól stykowych, regulacji i wymiany wybieraków, przekaźników elektromagnetycznych, przetworników, układów translacji impulsów itp.;
wykonywanie okresowych przeglądów łącznic automatycznych cyfrowych, wymiany bloków abonenckich, instalowanie nowych numerów (cyfrowy zespół abonencki), przeprowadzanie rutynowych testów kontrolnych;
montowanie i instalowanie łącznic telefonicznych (wszystkich typów) o małej pojemności u użytkowników;
uczestnictwo w zespołach montażowych instalujących centrale telefoniczne (wszystkich typów) o dużej pojemności;
przeprowadzanie okresowych przeglądów urządzeń szyfrujących, pomiarów parametrów pracy, dostrajanie szyfratorów i deszyfratorów, przestrajanie na inne częstotliwości robocze, wykonywanie napraw bieżących.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę