Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter-elektronik – urządzenia radiokomunikacyjne
Kod: 742206
Synteza: Instaluje w produkowanych urządzeniach radioliniowych, radiotelefonach, urządzeniach nadawczych i odbiorczych radiokomunikacji sateliternej elementy i podzespoły elektroniczne, elektromechaniczne, optyczne i mechaniczne, konwertery, przetworniki elektroakustyczne; posługuje się ręcznymi narzędziami mechanicznymi i elektromechanicznymi, miernikami podstawowych wielkości elektrycznych oraz elektronicznymi przyrządami generującymi i obrazującymi przebiegi elektryczne.
Zadania zawodowe: ocenianie jakości i sortowanie materiałów stosowanych do produkcji;
rozmieszczanie i mocowanie elementów na płytach, w blokach i podzespołach wg dokumentacji fabrycznej;
wykonywanie połączeń elektrycznych rozmieszczonych elementów z zastosowaniem różnych technik łączenia (lutowanie ręczne i mechaniczne, owijanie, mocowanie mechaniczne itp.);
montowanie płyt, bloków i podzespołów we wspólnych obudowach;
zarabianie przewodów i kabli, montowanie złącz i testowanie;
przeprowadzanie testowań międzyoperacyjnych na podstawie dokumentacji technologicznej, z zastosowaniem przyrządów technologicznych, pakietów, podzespołów i bloków;
montowanie podzespołów elektronicznych do urządzeń;
montowanie elementów mechaniki precyzyjnej, układów lub bloków zasilania do urządzeń;
montowanie złącz, przełączników, wskaźników, nastawników, pokręteł strojenia i regulacji oraz innych elementów zewnętrznych do urządzenia;
strojenie modulatorów i demodulatorów urządzeń;
wykonywanie pomiarów czułości i mocy wyjściowej na całym zakresie częstotliwości;
przeprowadzanie prób wytrzymałościowych wyrobów finalnych;
przeprowadzanie testów końcowych, sprawdzanie parametrów, regulowanie i podstrajanie;
wykonywanie prac pomocniczych na obiekcie instalowania stacji radioliniowych, np. kucie bruzd, otworów, mocowanie wsporników;
instalowanie stacji radioliniowych na wyznaczonych obiektach;
uruchamianie, strojenie i regulowanie zgodnie z warunkami pracy stacji radioliniowych zainstalowanych na obiektach.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prace serwisowych w zakresie napraw sprzętu audiowizualnego; zadań operatora radiostacji lub stacji radioliniowej;
praca w warsztatach naprawczych urządzeń radiokomunikacyjnych;
praca w charakterze konserwatora stacji retranslacyjnych telefonów komórkowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę