Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Garmażer
Kod: 751101
Synteza:
Garmażer przygotowuje półprodukty, wykonuje wyroby garmażeryjne z surowców i półproduktów ręcznie lub z zastosowaniem maszyn i urządzeń, wykonuje obróbkę wstępną i cieplną w zależności od potrzeb technologicznych.
Garmażer jest zawodem branży spożywczej o charakterze produkcyjnym. Celem pracy garmażera jest produkcja półproduktów i wyrobów garmażeryjnych. Garmażer przyjmuje surowce, półprodukty, dodatki i materiały pomocnicze, przygotowuje je do przerobu, poddaje mechanicznemu lub ręcznemu rozdrobnieniu i obróbce termicznej. Sporządza różnymi technikami i metodami wyroby garmażeryjne, sortuje, kwalifikuje je według jakości, a następnie pakuje. Obowiązkiem garmażera jest stosowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych, w tym dokonywanie oceny organoleptycznej. Garmażer jest odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie surowców, wytworzenie wyrobów bezpiecznych dla zdrowia oraz za prawidłowe użytkowanie urządzeń produkcyjnych i właściwe oznakowanie produktów na opakowaniach. Do jego zadań należy również segregowanie odpadów poprodukcyjnych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz zasad ergonomii;
  • przyjmowanie i przechowywanie surowców, półproduktów, dodatków oraz materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów garmażeryjnych;
  • przygotowywanie surowców i półproduktów garmażeryjnych do przerobu;
  • prowadzenie procesu technologicznego związanego z mechaniczną lub ręczną obróbką surowca i półproduktu garmażeryjnego;
  • sporządzanie różnymi technikami i metodami wyrobów garmażeryjnych;
  • kontrolowanie jakości procesów, półproduktów i garmażeryjnych wyrobów gotowych zgodnie z zasadami GMP, GHP, HACCP oraz prowadzenie dokumentacji produkcyjnej;
  • segregowanie, ważenie, pakowanie wyrobów garmażeryjnych oraz ich przechowywanie i właściwe oznakowanie.
Zawód garmażera można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego, a także poprzez szkolenia na kursach zakończonych egzaminem praktycznym i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Przyuczona do zawodu może zostać osoba z wykształceniem podstawowym. Pracodawcy zatrudniają również osoby z wykształceniem związanym z przemysłem spożywczym lub posiadające predyspozycje do wykonywania pracy garmażera. Garmażer powinien brać udział w różnych szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie lub przez organizacje branżowe w celu podwyższania swoich umiejętności i zdobywania wiadomości o wykonywanym zawodzie.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę