Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ubojowy
Kod: 751106
Synteza: Dokonuje uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tusz.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie oceny zwierząt przeznaczonych do uboju i kwalifikowanie ich do odpowiedniej grupy jakościowej;
obsługiwanie kleszczy elektrycznych i pistoletów pneumatycznych do oszałamiania zwierząt;
dokonywanie uboju po oszołomieniu zwierzęcia przez przecięcie jego tętnic i żył szyjnych;
przeprowadzanie wykrwawienia zwierzęcia oraz zbiórki krwi spożywczej i technicznej;
przygotowanie oparzalnika do pracy i przeprowadzanie oparzania tusz świńskich w celu ułatwienia usunięcia szczeciny i naskórka;
obsługiwanie szczeciniarki do opalania tusz świńskich;
usuwanie wewnętrznej części małżowiny usznej, racic, kopyt, gałek ocznych, rogów i stóp bydlęcych;
obsługiwanie pił i nożyc pneumatycznych do odcinania rogów i stóp bydlęcych;
profilowanie kruponów świńskich, nacinanie skóry na tuszach bydlęcych, końskich, cielęcych, kozich i baranich;
zdejmowanie skór ręcznie lub maszynowo za pomocą skórowaczki;
oczyszczanie skór ręcznie lub maszynowo za pomocą odtłuszczarki, ich obrabia- nie, sortowanie i konserwowanie;
cechowanie skór i przygotowanie ich do wysyłki;
wyjmowanie z tusz ośrodków i ich segregowanie;
wyjmowanie z tusz kompletów jelit, sadła, łoju, nerek i mózgów;
obsługiwanie piły elektrycznej i przecinanie tusz na półtusze i ćwierćtusze;
obsługiwanie myjek i przeprowadzanie toalety tusz, półtusz i ćwierćtusz;
opróżnianie z treści pokarmowej żołądków bydlęcych i oczyszczanie z błon krezek cielęcych;
parzenie w gorącej wodzie i czyszczenie maszynowe lub ręczne flaków bydlęcych, krezek cielęcych, stóp bydlęcych i cielęcych;
przeprowadzanie klasyfikacji tusz, półtusz i ćwierćtusz;
obsługiwanie transporterów do przekazywania tusz, półtusz i ćwierćtusz;
przekazywanie do wychłodzenia mięsa, tłuszczy i ośrodków;
dokonywanie rutynowych przeglądów maszyn, urządzeń i transporterów przed przystąpieniem do pracy;
mycie, czyszczenie i dezynfekowanie narzędzi, urządzeń, maszyn i pomieszczeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę