Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Klasyfikator grzybów
Kod: 751503
Synteza: Dokonuje oceny grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych, dostarczanych do punktów skupu i sprzedawanych na targowiskach, będącej podstawą dopuszczenia lub niedopuszczenia ich do obrotu.
Zadania zawodowe: sprawdzanie jakości grzybów świeżych w celu oceny spełniania przez te grzyby wymagań określonych w aktach prawnych (gatunek grzybów, zgodność gatunkowa, stopień rozdrobnienia, występowanie zapleśnienia, zaczerwienia, zanieczyszczeń organicznych i mineralnych);
wystawianie atestu na grzyby świeże, w przypadku ich pozytywnej oceny.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę