Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mygłowacz
Kod: 752103
Synteza: Układa w stosy (mygły) drewno okrągłe za pomocą urządzeń mechnicznych, w celu zabezpieczenia go przed ujemnymi wpływami warunków atmosferycznych, a także rozmygłowuje surowiec.
Zadania zawodowe: rozróżnianie rodzajów i gatunków mygłowanego i rozmygłowywanego drewna okrągłego;
przygotowanie terenu i legarów po mygłę;
organizację stanowiska pracy do mygłowania i rozmygłowywania;
formowanie mygły i mechaniczne mygłowanie i rozmygłowanie drewna okrągłego;
zabezpieczanie drewna w mygle przed rozsuwaniem się;
obsługiwanie wciągarek linowych;
kierowanie zespołem ludzi prowadzącym mygłowanie lub rozmygłowywanie mechaniczne;
przestrzeganie instrukcji bhp przy mygłowaniu i rozmygowywaniu;
konserwowanie wciągarek lub innych urządzeń używanych do mygłowania;
montaż i demontaż instalacji do zraszania mygły wodą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę