Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Obuwnik
Kod: 753602
Synteza: Przygotowuje materiały do produkcji obuwia; opracowuje elementy obuwia, wykonuje operacje montażu cholewek oraz operacje związane z montażem i wykańczaniem obuwia.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie materiałów i opracowywanie elementów obuwia, w tym: rozróżnianie rodzajów skór, tworzyw sztucznych i skóropodobnych, wyrobów włókienniczych i papierniczych, określanie topograficznego układu skór, rozpoznawanie wad i uszkodzeń skór surowych i wyprawionych, określanie właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych, wykonywanie rysunków wyrobów skórzanych;
 • klasyfikowanie odpadów powstających podczas rozkroju skór;
 • wykonywanie operacji montażu cholewek;
 • wytwarzanie obuwia, w tym: wykonywanie elementów obuwia i montowanie tych elementów;
 • obsługiwanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji wyrobów skórzanych oraz konserwowanie sprzętu;
 • lokalizowanie nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń stosowanych
  w procesie produkcji wyrobów skórzanych, wykonywanie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną, w tym odczytywanie oznaczeń i symboli stosowanych w rysunkach technicznych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług obuwniczych i szewskich.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę