Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
Kod: 812104
Synteza: Wytwarza druty i pręty metodą walcowania i ciągnienia; obsługuje walcarki i ciągarki oraz urządzenia do przygotowania materiału wsadowego i obróbki wykończeniowej drutów i prętów, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, z zachowaniem zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie urządzeń do obróbki wstępnej walcówki, jak np. maszyn do mechanicznego usuwania zgorzeliny, urządzeń do wytrawiania;
- wytwarzanie prętów na walcarkach wielogłowicowych - walcowanie wstępne, pośrednie i wykończeniowe; sterowanie pracą walcarki, regulowanie parametrów walcowania, wymiana walców;
- wytwarzanie drutów i prętów na ciągarkach jednostopniowych i wielostopniowych, technologią przeciągania na gorąco lub na zimno; dobieranie i przygotowywanie roztworów, środków smarowniczych i proszków do ciągnienia na sucho i mokro, zestawianie ciągadeł w zależności od profilu obrabianych prętów lub drutów i uzbrajanie ciągarki; sterowanie pracą ciągarki, ustawianie, regulowanie i kontrolowanie parametrów ciągnienia;
- prowadzenie procesu łuszczenia drutów i prętów; obsługiwanie łuszczarki, synchronizowanie obrotów wrzeciona, głowicy skrawającej i posuwu dla uzyskania gładkiej powierzchni wyrobu;
- sprawdzanie jakości i wymiarów wytwarzanych drutów i prętów za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
- usuwanie usterek powodujących nieprawidłowości nadzorowanych procesów;
- czyszczenie, konserwowanie i przeprowadzanie drobnych napraw obsługiwanych maszyn i urządzeń;
- wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie obróbki cieplnej wyrobów; obsługiwanie pieców do wyżarzania, hartowania w oleju, odpuszczania, patentowania;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę