Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń przygotowania wsadu
Kod: 812113
Synteza: Przygotowuje złom niewsadowy, wapno palone oraz żelazostopy do procesu wytapiania; ocenia jakość i przydatność materiałów wyjściowych do dalszego przerobu; eliminuje zanieczyszczenia; steruje urządzeniami do cięcia i paczkowania złomu oraz przygotowuje wapno.
Zadania zawodowe: kontrolowanie jakości złomu przychodzącego, eliminowanie ze złomu metali nieżelaznych oraz materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
przygotowywanie złomu i ładowanie go do odpowiednich pojemników, np. koszy wsadowych;
kontrolowanie składu asortymentowego oraz postaci złomu podawanego do urządzenia paczkującego;
sterowanie paczkarką, wozem wsadowym, ładowarką lub innym urządzeniem pomocniczym;
obsługiwanie urządzeń transportujących dodatki stopowe i żużlotwórcze oraz kamień wapienny i inne materiały niezbędne w procesie wytapiania stali;
kontrolowanie stanu technicznego obsługiwanych urządzeń, zapobieganie zakłóceniom w normalnej pracy urządzeń, usuwanie drobnych usterek;
obsługiwanie urządzeń sortujących, mielących i ładujących, znajdujących się w ciągu przygotowania wsadu;
kontrolowanie prawidłowości pracy obsługiwanych urządzeń;
prowadzenie dokumentacji w zakresie ciężaru i rodzaju materiałów sortowanych, transportowanych i przerabianych oraz przygotowywanie danych dla systemu komputerowego obliczania wsadu;
organizowanie pracy na stanowisku;
uczestniczenie w przeglądach, remontach i usuwanie awarii;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż. i bhp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę