Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok
Kod: 812201
Synteza: Wykonuje prace związane z obsługą, konserwacją i nadzorowaniem urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok malarskich: wanien zawierających materiały malarskie, mieszadeł, pomp, wyciągów ogólnych i przywannowych, podnośników, wciągników, zawieszek, prostowników, szyn prądowych, szaf sterowniczych, suszarek, pieców.
Zadania zawodowe: przygotowywanie, napełnianie, kontrolowanie i uzupełnianie wanien materiałami malarskimi zgodnie z przepisami technologicznymi;
użytkowanie i konserwowanie wanien;
kontrolowanie przygotowanych powierzchni przedmiotów poddawanych malowaniu elektroforetycznemu;
kontrolowanie i zawracanie w procesie technologicznym przedmiotów o wadliwie wykonanych powłokach fosforanowych;
kontrolowanie powierzchni (temperatura, czystość) przedmiotów wprowadzanych do wanien malarskich;
napełnianie wsadem oraz opróżnianie wanien malarskich;
użytkowanie i konserwowanie wciągników i podnośników;
użytkowanie i konserwowanie prostowników, szaf sterowniczych, szyn prądowych, zawieszek;
przestrzeganie parametrów technologicznych procesu osadzania powłok, takich jak: czas osadzania, napięcie i natężenie prądu anodowego i katodowego, temperatura;
użytkowanie i konserwowanie suszarek oraz pieców;
przestrzeganie parametrów technologicznych procesu suszenia lub wypalania powłok, takich jak: czas suszenia (wypalania), temperatura;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę