Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń destylacyjnych
Kod: 813106
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia destylacyjne, działające w sposób ciągły lub okresowy, służące do rozdzielania mieszaniny ciekłych układów wieloskładnikowych oraz skroplonych gazów na czyste składniki poprzez ich ogrzanie i przeprowadzenie w stan pary, a następnie skroplenie par przez oziębienie.
Zadania zawodowe: obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie aparatów, instalacji lub zestawów do prowadzenia destylacji prostej, molekularnej, azeotropowej i ekstrakcyjnej;
obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie aparatów do prowadzenia suchej destylacji drewna (destylacji rozkładowej przez wytlewanie);
obsługiwanie i nadzorowanie zestawów rektyfikacyjnych do prowadzenia destylacji frakcjonowanej, służących do rozdzielania mieszanin ciekłych w wyniku wielokrotnego odparowywania składników i skraplania oparów (wielokrotnej destylacji);
obsługiwanie urządzeń próżniowych i ciśnieniowych oraz pomp;
kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesu destylacji czy rektyfikacji;
pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek destylatów, rektyfikatu, cieczy wyczerpanej;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym zestawów destylacyjnych i rektyfikacyjnych, aparatury i urządzeń pomocniczych oraz przyrządów pomiarowych;
przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa pracy;
nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę