Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
Kod: 813116
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do wytwarzania i obróbki mas bitumicznych do celów izolacyjnych, impregnacyjnych i drogowych.
Zadania zawodowe: obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie pracy urządzeń do wytwarzania emulgatorów kationowych i produkcji emulsji bitumicznych o różnym przeznaczeniu;
obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie pracy urządzeń do wytwarzania i uszlachetniania mas izolacyjnych, powłok antykorozyjnych, kitów i polikitów;
obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie pracy urządzeń i instalacji do topienia mas bitumicznych i zestawiania mas papowych i izolacyjnych;
obsługiwanie i nadzorowanie pomp i instalacji do przemieszczania płynnych mas;
kontrolowanie prawidłowości przebiegu prowadzonych procesów; regulowanie parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, szybkości przepływu itp.;­
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych aparatów, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz usuwanie ich drobnych usterek;
­ przestrzeganie instrukcji i zasad bhp i ppoż. podczas obsługi aparatów, stosowanie ochron osobistych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę