Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych
Kod: 813126
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do otrzymywania substancji farmaceutycznych, formulowania leków i ich konfekcjonowania, zwykle w warunkach aseptycznych (sterylnych).
Zadania zawodowe: obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do syntezy substancji farmaceutycznych organicznych i nieorganicznych, ich wyodrębniania po reakcji i oczyszczania;
obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do biosyntezy substancji farmaceutycznych, ich wyodrębniania z brzeczki pofermentacyjnej i oczyszczania;
obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do wyodrębniania substancji farmaceutycznych z organów zwierzęcych oraz do oczyszczania tych substancji;
obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do wyodrębniania substancji farmaceutycznych z surowców pochodzenia roślinnego oraz ich przygotowania do formulowania;
obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do przetwarzania surowców roślinnych w postacie i formy leków lub preparatów zielarskich, jak: ziółka, granulaty, maseczki kosmetyczne, przyprawy ziołowe do potraw itp.
obsługiwanie i nadzorowanie zestawów do liofilizacji, stosowanych do suszenia substancji wrażliwych na podwyższoną temperaturę, m.in. organów zwierzęcych i produktów ich przeróbki, krwi ludzkiej i produktów z niej otrzymywanych, surowic, antybiotyków;
obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do przygotowywania składników leków i sporządzania leków w formie tabletek, drażetek, kapsułek, maści, past, emulsji, czopków, zawiesin i roztworów wodnych, alkoholowych, olejowych i innych;
­ obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do wyjaławiania powietrza, wody, roztworów, ampułek, pożywek do biosyntez i opakowań z lekami;­
kontrolowanie prawidłowości przebiegu prowadzonych procesów, regulowanie parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, szybkości przepływu, czasu operacji itp.;
­ pobieranie próbek i przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej;
­ czyszczenie, mycie i dezynfekowanie instalacji, aparatów i urządzeń;­
wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych i usuwanie drobnych usterek obsługiwanych urządzeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę