Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Stokażowy
Kod: 813139
Synteza: Przyjmuje do magazynowania, przechowuje w zbiornikach stokażowych i przekazuje do produkcji lub wysyłki surowce, półfabrykaty i produkty gotowe w stanie płynnym, takie jak: ług sodowy, kwasy (solny, siarkowy, azotowy), chlor ciekły, metanol, oleje roślinne i mineralne itp.
Zadania zawodowe: przyjmowanie dostarczanych w cysternach, kamionkach, beczkach, balonach i innych opakowaniach surowców, półproduktów i produktów gotowych oraz przetłaczanie ich do zbiorników stokażowych w celu przechowywania;
odczytywanie wskazań termometrów, przepływomierzy objętościowych i innych urządzeń kontrolno-pomiarowych i rejestrowanie ich w odpowiednich protokołach;
wykonywanie prostych analiz ruchowych, jak pomiar gęstości lub stężenia produktu;
przetłaczanie lub przekazywanie w pojemnikach surowców lub półproduktów do oddziałów produkcyjnych;
przetłaczanie do cystern lub nalewanie do pojemników transportowych gotowych produktów;
odkażanie i oczyszczanie naczyń transportowych;
obsługiwanie różnych urządzeń, jak pompy, zbiorniki, zawory, sprężarki, urządzenia grzewcze, chłodnice i instalacje;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, usuwanie drobnych niesprawności i uszkodzeń;
prowadzenie dokumentacji magazynowej;
przestrzeganie instrukcji i zasad bhp i ppoż. podczas obsługi aparatów, stosowanie ochron osobistych.
Dodatkowe zadania zawodowe: produkowanie mieszanek surowców lub półproduktów o określonym składzie masowym lub objętościowym albo o zadanym stężeniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę