Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej
Kod: 814305
Synteza: Obsługuje i nadzoruje automatyczne maszyny służące do produkcji papieru i tektury falistej (zbudowanej z kilku warstw papieru: wewnętrznych - pofalowanych i zewnętrznych - płaskich), zgodnie z instrukcjami obsługi, instrukcjami technologicznymi, normami i obowiązującymi procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie maszyn do pracy; ustawianie zespołów prowadzenia papieru i formowania flutingu (falowania papieru), układu podgrzewania, układu klejowego, odbiornika papieru, przekrawaczy i innych podzespołów;
- obsługiwanie i nadzorowanie tekturnic stosowanych do produkcji tektury falistej 2-warstwowej, 3- i 5-warstwowej; wymienianie wałów do ryflowania w zależności od pożądanego typu fali;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do kaszerownia tektury falistej w celach dekoracyjnych lub technicznych;
- kontrolowanie jakości produkowanych wyrobów w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu technologicznego;
- prowadzenie wymaganych zapisów z przebiegu produkcji;
- konserwowanie obsługiwanych maszyn w zakresie określonym w instrukcjach obsługi;
- utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę