Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
Kod: 814306
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do produkcji sznurka, tulei, opakowań zwijanych (tzw. bębnów) itp.
Zadania zawodowe: sprawdzanie jakości surowca papierniczego przeznaczonego do przerobu, głównie pod względem prawidłowego nawinięcia bobin, zwoików lub zwojów;
sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych zespołów obsługiwanych maszyn i regulowanie ich w zależności od wymiarów oraz formy wyrobu;
zakładanie bobin, zwoików lub zwojów papieru na odwijarki obsługiwanej maszyny lub maszyn;
obsługiwanie sznurarki, tulejarki lub maszyny wyrabiającej opakowania zwijane, nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu skręcania lub zwijania taśm papieru;
uzupełnianie kleju w zasobnikach i sprawdzanie prawidłowości sklejania określonych wyrobów;
sprawdzanie jakości wyrobu za pomocą sprzętu określonego w instrukcji;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn zgodnie z instrukcją obsługi;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
nadzorowanie personelu pomocniczego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę