Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń rozwłókniających
Kod: 817113
Synteza: Obsługuje urządzenia (rozwłókniacze) służące do wytwarzania wodnej zawiesiny, składającej się w przeważającej części z rozdzielonych włókien celulozowych, powstałych w wyniku rozdrabniania płatków masy włóknistej i pęczków włókien.
Zadania zawodowe: regulowanie dopływu nierozwłóknionej masy o odpowiednim stężeniu do rozwłókniacza;
kontrolowanie efektywności rozwłókniania i ustalanie krotności przepływu masy przez rozwłókniacz, w celu uzyskania założonego stopnia rozwłókniania;
sprawdzanie stanu elementów rozwłókniających (pierścieni rotora i statora w rozwłókniaczu tarczowym) i zgłaszanie potrzeby ich renowacji;
obsługiwanie zespołu (układu) rozwłókniaczy, jeśli ciąg technologiczny rozwłókniania składa się z wielu jednostek;
obsługiwanie zespołów zasilających i aparatury kontrolno-pomiarowej wg instrukcji technologicznej;
konserwowanie obsługiwanych maszyn i urządzeń wg ustaleń zawartych w instrukcjach obsługi;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., a także nadzór nad podległymi pracownikami wg zakresu czynności.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługa rozczyniaczy wg obowiązków służbowych i instrukcji technologicznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę