Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
Kod: 818101
Synteza: Obsługuje automaty do formowania opakowań szklanych o różnych wymiarach i kształtach, szkła gospodarczego i technicznego metodami prasowania, wytłaczania i wydmuchiwania.
Zadania zawodowe: regulowanie temperatury masy szklanej na podstawie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej w urządzeniach zasilających;
uruchamianie automatów formujących z jednoczesnym synchronizowaniem pracy urządzenia zasilającego i odbiorczego;
nadzorowanie pracy automatów przez stałą obserwację urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz procesów kształtowania się kropli, półfabrykatu i wyrobu gotowego;
usuwanie na bieżąco wszelkich defektów automatu, wymiana form przy współpracy pomocnika operatora;
uruchamianie automatu ssącego - napełnianie wanienki obrotowej masą szklaną, dosuwanie automatu do wanienki, włączanie silników i dopływu powietrza;
zatrzymywanie automatu przez wyłączenie silników i dopływu powietrza;
uruchamianie automatu kroplowego - oprawianie i nagrzewanie wytłocznika, oczyszczanie zasilacza oraz synchronizowanie z pracą automatu;
zatrzymywanie automatu kroplowego przez zamknięcie dopływu masy szklanej;
regulowanie bieżącej pracy automatu i poszczególnych zespołów i podzespołów;
kierowanie całokształtem prac zespołu przy formowaniu wyrobów szklanych, zarówno przy automatach ssących, jak i kroplowych;
kierowanie pracą przy rozbieraniu i składaniu automatu, wymienianie zużytych części i form;
organizowanie bezpiecznego procesu pracy dla siebie i współpracowników, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę