Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter aparatów i przyrządów optycznych
Kod: 821101
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego rodzaju sprzętu optycznego (aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników) oraz zespołów (przekładni, mechanizmów napędowych i pomocniczych), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji aparatów i przyrządów optycznych.
Zadania zawodowe: dobieranie i przygotowywanie elementów optycznych elektronicznych i mechanicznych do montażu aparatów i przyrządów optycznych;
montowanie poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe aparaty i przyrządy optyczne, np.: mechanizmów przekładni i mechanizmów napędowych, układów oświetlających, układów optycznych, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu aparatów i przyrządów optycznych, np.: elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, płytek drukowanych, wiązek przewodów;
sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
justowanie i ustawianie zespołów i układów optycznych;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych przyrządów optycznych przy użyciu urządzeń montażowych;
wykonywanie pomiarów i badań: szkła, układów optycznych i mechanicznych oraz gotowych przyrządów precyzyjno-optycznych;
sprawdzanie parametrów zmontowanego sprzętu;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych aparatów i przyrządów optycznych oraz regulowanie układów optycznych z uwzględnieniem szczelności i wymagań technoklimatycznych;
regulowanie i konserwowanie przyrządów optycznych, nakładanie powłok ochronnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności aparatów i przyrządów optycznych, z wykorzystaniem wskazań urządzeń kontrolno- pomiarowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę