Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych
Kod: 821106
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją precyzyjnych przyrządów i mechanizmów (przyrządów elektrycznych i warsztatowych, fotooptycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych, przyrządów i aparatów optycznych, sprzętu radiotechnicznego, medycznego, lotniczych i samochodowych przyrządów pomiarowych i automatyki, mechanizmów napędowych i pomocniczych), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji mechanizmów i przyrządów precyzyjnych.
Zadania zawodowe: dobieranie i przygotowywanie elementów optycznych, elektronicznych i mechanicznych do montażu mechanizmów i przyrządów precyzyjnych;
przeprowadzanie operacji montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe mechanizmy i przyrządy precyzyjne, np.: mechanizmów przekładni i mechanizmów napędowych, układów optycznych, elementów mechanicznych do przyrządów elektrycznych, elektronicznych, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu urządzeń i przyrządów precyzyjnych, np.: elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, płytek drukowanych, wiązek przewodów;
sprawdzanie współdziałania części i zespołów mechanizmów i przyrządów precyzyjnych za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
regulowanie i ustawianie zespołów i układów w mechanizmach precyzyjnych;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych przyrządów precyzyjnych przy użyciu urządzeń montażowych;
wykonywanie pomiarów i badań gotowych mechanizmów i przyrządów precyzyjnych oraz układów optycznych, elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych;
sprawdzanie parametrów zmontowanego sprzętu;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych mechanizmów i przyrządów precyzyjnych oraz regulowanie układów optycznych, z uwzględnieniem szczelności aparatów i przyrządów, wymagań technoklimatycznych;
regulowanie przyrządów precyzyjnych, nakładanie powłok ochronnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie wadliwej pracy oraz nieszczelności aparatów i przyrządów precyzyjnych za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę