Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter pojazdów i urządzeń transportowych
Kod: 821109
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją pojazdów i urządzeń transportowych (samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów i trolejbusów, ciągników, naczep i przyczep, samochodów specjalnych, motocykli) oraz różnych ich zespołów (przekładni, mechanizmów napędowych i pomocniczych), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych, narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji pojazdów i urządzeń transportowych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do montażu, tj. czyszczenie i mycie jednostek montażowych (mechaniczne, chemiczne, elektromechaniczne, ultradźwiękowe);
wykonywanie prac pomocniczych, polegających na dopasowywaniu części i zespołów;
przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe pojazdy i urządzenie transportowe, np.: mechanizmów przekładni i mechanizmów napędowych, układów kierowniczych i hamulcowych, układów chłodzenia i ogrzewania, silnika, skrzyni biegów, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu pojazdów i urządzeń transportowych, np.: elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, układu zapłonowego silnika, wiązek przewodów;sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych pojazdów i urządzeń transportowych przy użyciu urządzeń montażowych;
dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych metodą obróbki ręcznej, maszynowej, plastycznej i różnymi sposobami łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.);
wykonywanie pomiarów i badań: układu zapłonowego i rozrządu, układu kierowniczego i hamulcowego, mechanizmów przenoszenia napędu, układu elektrycznego i innych;
sprawdzanie parametrów zmontowanych pojazdów i urządzeń transportowych;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych pojazdów i urządzeń transportowych oraz regulowanie układów mechanicznych i elektrycznych, z uwzględnieniem szczelności instalacji, luzów połączeń ruchowych oraz wymagań bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
regulowanie i konserwowanie pojazdów i urządzeń transportowych, nakładanie powłok ochronnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności w układach pojazdów i urządzeń transportowych, za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i współpracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę