Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych
Kod: 821113
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego rodzaju aparatów i układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz ich części składowych (układów pomiarowo-sygnalizacyjnych, szaf sterowniczych, pulpitów, tablic, przewodów i instalacji), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji aparatów i układów.
Zadania zawodowe: wyznaczanie trasy przewodów hydraulicznych i pneumatycznych oraz rozmieszczanie instalacji hydraulicznej i pneumatycznej;
przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe układy hydrauliczne i pneumatyczne, np.: siłowników, regulatorów, zaworów, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontrolnych);
montowanie osprzętu i armatury układów hydraulicznych i pneumatycznych, np.: instalacji elektrycznych, urządzeń kontrolnych, pomocniczych, zabezpieczających;
sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
regulowanie i ustawianie zespołów i układów hydraulicznych i pneumatycznych;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych układów hydraulicznych i pneumatycznych przy użyciu urządzeń dźwigowych;
przeprowadzanie próbnego rozruchu urządzeń i instalacji w układach hydraulicznych i pneumatycznych oraz prób ciśnieniowych i prób szczelności instalacji hydraulicznej i pneumatycznej;
nastawianie aparatów automatyki w układach hydraulicznych i pneumatycznych;
kontrolowanie aparatów automatyki w układach hydraulicznych i pneumatycznych;
regulowanie i konserwowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych, nakładanie powłok ochronnych oraz napełnianie instalacji czynnikiem roboczym, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych instalacji i urządzeń oraz regulowanie poszczególnych elementów sterowania;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności urządzeń za pomocą przyrządów pomiarowych i urządzeń automatyki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę