Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
Kod: 821904
Synteza: Montuje, zgodnie ze ściśle wytyczonymi procedurami, różnorodne wyroby tekstylne, z tektury i pokrewnych materiałów, niezawierające komponentów elektronicznych, elektrycznych lub mechanicznych.
Zadania zawodowe:
  • kompletowanie i łączenie zgodnie z określoną procedurą poszczególnych elementów wykonanych z tektury, tkanin, skóry lub materiałów pokrewnych za pomocą klejenia lub szycia, w celu uzyskania różnego typu wyrobów gotowych na taśmie produkcyjnej lub w systemie montażu jednostkowego;
  • przymocowywanie łączników z metalu, tworzyw sztucznych lub innych materiałów;
  • posługiwanie się narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi dostosowanymi do specyfiki i wymogów technologicznych montowanych wyrobów;
  • zapoznawanie się ze specyfikacją, dokumentacją techniczną, diagramami
    i rysunkami montażowymi wyrobów w celu określenia koniecznych materiałów i zapoznania się z instrukcjami montażu;
  • sprawdzanie i ocenianie jakości gotowych komponentów i zespołów oraz wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • odrzucanie wyrobów wadliwych;
  • zapisywanie danych produkcyjnych i operacyjnych zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi w danej firmie;
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę