Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Zwrotniczy
Kod: 831211
Synteza: Obsługuje ręcznie nastawiane zwrotnice; ustawia potrzebne położenie zwrotnic i wykolejnic znajdujących się na drodze przebiegu pociągów, zamykając je na zamki kluczowe przekazywane nastawniczemu i dyżurnemu ruchu.
Zadania zawodowe: dokonywanie zewnętrznych oględzin rozjazdów, łączników szynowych i odcinków izolowanych;
nastawianie potrzebnych położeń zwrotnic i wykolejnic znajdujących się w drodze przebiegu pociągów w obrębie posterunku zwrotniczego (okręgu nastawczego);
nadawanie sygnałów wizualno-słuchowych po należytym ułożeniu i ewentualnym zabezpieczeniu drogi jazdy taboru;
obserwowanie jazdy pociągów, pojazdów pomocniczych i pojazdów trakcyjnych, a w razie potrzeby zatrzymywanie ich sygnałem ""Stój"";
oświetlanie wskaźników na zwrotnicach i sygnałach określonych regulaminem;
dokręcanie śrub i wkrętów na przydzielonych rozjazdach i wykolejnicach;
czyszczenie elementów trących zwrotnic oraz ich smarowanie;
odśnieżanie rozjazdów i wykolejnic oraz usuwanie zlodowacenia ich elementów;
uczestniczenie w prowadzeniu manewrów w rejonie posterunku zwrotniczego (okręgu nastawczego) i zabezpieczanie odstawionego taboru;
stwierdzanie wyjazdu pociągu z sygnałem końcowym;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę