Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Przewoźnik osób
Kod: 832204
Synteza:
Przewoźnik osób jest to kierowca, który prowadzi samochody osobowe o dopuszczalnej liczbie miejsc siedzących do 9 łącznie z kierowcą.
Podstawowym wymaganiem do wykonywania zawodu przewoźnika osób jest posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, obejmujących sprawności i cechy osobowości, które mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Głównym celem pracy przewoźnika osób jest bezpieczny transport przewożonych osób. Dlatego kierowca musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz znać budowę i kontrolować stan techniczny kierowanego samochodu. Przewoźnik osób powinien przed jazdą wykonać czynności mające na celu zapewnienia bezpiecznej jazdy samochodem. Do czynności tych należy sprawdzenie stanu paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego samochodu, warunkującego bezpieczne wykonywanie zadań przewozowych. Przewoźnik osób dba o bezpieczeństwo własne i przewożonych osób oraz innych użytkowników drogi. Prowadzi dokumentację jazdy w zakresie realizacji zadań przewozowych. Zabezpiecza samochód przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane. Uczestnicząc w ruchu drogowym, jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy kierowcy samochodu osobowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
  • przygotowywanie samochodu osobowego do jazdy oraz kompletowanie i zabezpieczenie dokumentów niezbędnych do wykonania przewozu osób;
  • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
  • kierowanie samochodem osobowym oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi, a także przewożonych osób;
  • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
  • wykonywanie czynności obsługowych oraz usuwanie usterek samochodu osobowego;
  • zabezpieczanie samochodu osobowego przed uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane oraz zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym osobom;
  • prowadzenie dokumentacji samochodu osobowego oraz wystawianie faktur za przewóz na podstawie paragonów z kasy fiskalnej przeważonym osobom.
Pracodawcy chętnie zatrudniają na stanowisku przewoźnika osób osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym rzadziej średnim w kierunkach związanych z mechaniką lub elektromechaniką pojazdów samochodowych. Zawód ten można również uzyskać w drodze kształcenia na kursach nauki jazdy kategorii B po zdaniu egzaminu. Przewoźnik osób powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę