Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Termin realizacji: 01.12.2008r. - 31.08.2010r.

„Profesjonalizm i kompetencje usług rynku pracy w powiecie biłgorajskim"

 

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: 
powiat biłgorajski

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
01.12.2008r. – 31.08.2010r.
 

CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest upowszechnienie i poprawa jakości usług świadczonych osobom bezrobotnym zarejestrowanym 
w urzędzie oraz pracodawcom poprzez wzmocnienie i rozwój kadr. Realizacja projektu pozwala na zwiększenie liczby pracowników o 3 pośredników pracy i 1 doradcę zawodowego, dzięki czemu urząd może w większym stopniu niż dotychczas spełniać oczekiwania i potrzeby swoich klientów. W ramach projektu 19 kluczowych pracowników zostanie objętych szkoleniami indywidualnymi, co pozwoli na dostosowanie świadczonych przez PUP usług do obowiązujących standardów. 

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU:
Wzrost jakości świadczonych usług rynku pracy w zakresie:
· pośrednictwa pracy,
· poradnictwa zawodowego,
· organizacji szkoleń,
· pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 

BUDŻET PROJEKTU:
2008r. - 5 730,30 zł
2009r. - 164 196,22 zł
2010r. - 129 024,93 zł
Ogółem: 298 951,45 zł w tym 254 108.74 zł - dofinansowanie ogółem z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 44 842,71 zł - wkład własny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę