Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że z dniem 15.12.2017r. o godz. 15.00   kończy nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy.   ...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 11.12.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania dostępnych środków finansowych. Osoby, ubiegające się o przyznanie bonu na zasiedlenie muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie...

Wojska Obrony Terytorialnej- zaproszenie na spotkanie informacyjne w dniu 5 grudnia 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza na spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Wojskowej Komisji Uzupełnień w Zamościu oraz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej dotyczące możliwości rozpoczęcia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

Zaproszenie na konferencję pt. „Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych”

„Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych"   W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Placówki Straży Granicznej,  którzy omówią następujące zagadnienia:   ...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z Gminy Józefów

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Józefów w dniu 20.11.2017r. od godziny 9.00 do 12.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie na spotkanie i konsultacje indywidualne w ramach „ Europejskich Dni Pracodawców " ...

Zaproszenie dla przedsiębiorców na spotkanie i konsultacje indywidualne ze specjalistami z PFRON, ZUS, US

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu powiatu biłgorajskiego na „ Dzień Otwarty" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju. W dniu 16.11.2017r. w siedzibie PUP w p. 11 w godz. 9-14 dyżur pełnić będą pracownicy urzędu, a w godz. 10-12 specjaliści z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu...

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Potok Górny

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Potok Górny w dniu 15.11.2017 r. od godziny 9:00 do 12:00 do Urzędu Gminy Potok Górny na spotkanie i konsultacje indywidualne z pośrednikami pracy w ramach  „ Europejskich Dni Pracodawców "   ...

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Obsza

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Obsza w dniu 14.11.2017r. od godziny 9.00 do 12.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy, na spotkanie i konsultacje indywidualne z pośrednikami pracy w ramach „ Europejskich Dni Pracodawców " ...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z Gminy Turobin

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Turobin w dniu 13.11.2017r. od godziny 9.00 do 12.00, w Urzędzie Gminy Turobin, na spotkanie i konsultacje indywidualne z pośrednikami pracy w ramach „ Europejskich Dni Pracodawców "   ...

Informacja dla pracodawców - seminarium informacyjne dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców na seminarium informacyjne zorganizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy 2017, dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników w roku bieżącym oraz w roku 2018. Na spotkaniu...

Informacja dla podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom na podstawie oświadczenia - zmiany w rejestracji oświadczeń

Od dnia 01.09.2017r.  powiatowe urzędy pracy nie mogą rejestrować oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, w których przewidywany czas wykonywania pracy jest zaplanowany po 31.12.2018r. Do końca 2017 r. można natomiast rejestrować oświadczenia, w których planowany okres powierzenia pracy odbywać...

OGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z wyczerpaniem środków finansowych wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.   

Ogłoszenie o Europejskich Dniach Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców w dniach od 13.11.2017r.  do 24.11.2017r. na indywidualne konsultacje i spotkania w ramach „ Europejskich Dni Pracodawców "   Szczegółowy harmonogram w załączniku.   Data wydarzenia .......   Nazwa wydarzenia Rodzaj...

Ogłoszenie dla pracodawców

 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach dodatkowo pozyskanych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra ogłasza nabór:   Wniosków o przyznanie refundacji kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy :     na utworzenie 5 stanowisk pracy dla osób zamieszkałych na wsi, na...

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

Nabór wniosków -   od 05.10.2017 do 09.04.2018 Zasięg: program obejmuje Polskę, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, Danię, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię oraz państwa spoza UE: Norwegię z własnym wkładem finansowym oraz Rosję (wybrane regiony) i Białoruś. Budżet programu wynosi 263,8 mln...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6% Stopa bezrobocia w Polsce  
5,1%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu października 2017 r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę