Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA V"  finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza ...

Ogłoszenie - nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA V" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór: wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub...

Ogłoszenie - nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie - Program Regionalny

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór:   wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy- na 1 stanowisko pracy   w ramach Programu Regionalnego „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim II"   od dnia 24.05.2019r. do dnia 03.06.2019r. ...

Szczególne odznaczenie dla Danuty Łagożnej - Dyrektora PUP w Biłgoraju

W dniu 24 kwietnia w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyła się regionalna konferencja związana z obchodami 100-lecia publicznych służb zatrudnienia . Konferencję zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przy współudziale Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Regionalne spotkanie poświęcone było...

Ogłoszenie dla spółdzielni socjalnych zainteresowanych ubieganiem się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej :     Wniosek spółdzielni socjalnej na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych (na podstawie art. 26g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

Ogłoszenie dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków:   Wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na  podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (na podstawie art. 12a ustawy o rehabilitacji). Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi  40...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne PFRON

Starosta Biłgorajski  i Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  zapraszają pracodawców na Spotkanie Informacyjne pn.   „ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- wsparcie dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami "   Podczas Spotkania...

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że z uwagi na wykorzystanie limitu środków z dniem 03.04.2019 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków na  organizację  prac  interwencyjnych  w  ramach  środków  Funduszu Pracy. Nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych w ramach: ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1% Stopa bezrobocia w Polsce  
5,2%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu lutego 2019 r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Ul. Bohaterów Monte Cassino 38,
23-400 Biłgoraj

e-mail: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
tel. (84) 685-00-00 fax: (84) 686-16-71

telefony bezpośrednie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP 918-10-28-081
REGON: 950031692

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju
Rach. nr 41 9602 0007 0000 2142 2000 0016

Godziny pracy

  • Godziny otwarcia Urzędu od poniedziałku do piątku:

7.00 – 15.00

  • Godziny przyjmowania interesantów:

7.00 – 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę