Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

INFORMACJA PIT-11 za rok 2018

Od dnia 16 stycznia 2019 r. na stanowisku Nr 1 - Sala Obsługi Bezrobotnych są wydawane informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za rok 2018 dla osób pobierających w roku 2018 zasiłki dla bezrobotnych lub dodatki aktywizacyjne. Informacje będą wydawane do 16.02.2019 r., nieodebrane informacje zostaną wysyłane...

Ogłoszenie dla bezrobotnych po 30 roku życia zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA V"  finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza osoby...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Zakończenie naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 21 grudnia 2018 roku zakańcza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy.

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

    Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  informuje, iż z dniem 19 grudnia 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.  

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 19.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia  w ramach dodatkowo pozyskanych środków Funduszu Pracy z  Rezerwy Ministra dot. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi (8 bonów) oraz środków Funduszu...

Zaproszenie na "Europejskie Dni Pracodawców"

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców w dniach od 05.11.2018 r. do 16.11.2018 r. na indywidualne konsultacje i spotkania w ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2018”

UWAGA: 1 grudnia 2018 (sobota) dniem pracy w PUP, Wigilia dniem wolnym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 38 Dyrektora PUP w Biłgoraju z dnia 26 października 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) będzie w Urzędzie dniem wolnym od pracy, a dzień 1 grudnia 2018 r . (sobota) dniem pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju. ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  ogłasza nabory: Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej: w ramach ,, Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi", w ramach ,, Programu aktywizacji zawodowej...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 15 . 10.2018 r.  z powodu wykorzystania środków wstrzymuje nabór wniosków  o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia  w ramach realizacji Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku -30/50+". ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7% Stopa bezrobocia w Polsce  
4,5%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu października 2018 r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Ul. Bohaterów Monte Cassino 38,
23-400 Biłgoraj

e-mail: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
tel. (84) 685-00-00 fax: (84) 686-16-71

telefony bezpośrednie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP 918-10-28-081
REGON: 950031692

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju
Rach. nr 41 9602 0007 0000 2142 2000 0016

Godziny pracy

  • Godziny otwarcia Urzędu od poniedziałku do piątku:

7.00 – 15.00

  • Godziny przyjmowania interesantów:

7.00 – 15.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę