Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków na bon na zasiedlenie

W dniu 9.08.2018 z powodu wyczerpania alokacji dostępnych środków zostaje wstrzymany nabór wniosków na bon na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)" (PO WER). Po uzyskaniu dodatkowych środków nabór wnisków zostanie wznowiony. ...

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju od dnia 26 lipca 2018r. jest:  Pan Janusz Małek. Jest to osoba uprawniona do kontaktu z klientami w imieniu Administratora danych osobowych w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe:  tel: 84  685...

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

W związku z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór:   Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.   ...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 11.07.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia finansowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego...

Ogłoszenie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacja zawodowa  osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogłasza nabór:   Wniosków  o  organizację prac interwencyjnych, Wniosków o zorganizowanie stażu zawodowego. ...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Informujemy, że od dnia 19.06.2018 r.  z powodu wyczerpania srodków zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie działalności  gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. ...

Ogłoszenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór:   wniosków o refundację kosztów...

Wstrzymanie naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 30 maja 2018 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy. ...

Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i ich rodzin w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju

KLAUZULA INFORMACYJNA   dotycząca przetwarzania danych osobowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i członków ich rodzin w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju   Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej rozporządzeniem 1), ...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poręczycieli pomocy określonej w ustawie i członków ich rodzin w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych   poręczycieli pomocy określonej w ustawie i członków ich rodzin   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju      Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych cudzoziemców i podmiotów/osób fizycznych/powierzających pracę cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju

KLAUZULA INFORMACYJNA   dotycząca przetwarzania danych osobowych cudzoziemców i podmiotów /osób fizycznych/ powierzających pracę cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju     Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju danych osobowych pracodawców / przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju danych osobowych pracodawców / przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą     Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego...

Informacja dla rolników zatrudniających cudzoziemców na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

 Od 18 maja 2018 roku obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wprowadzono obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.   Rolnik jest...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9% Stopa bezrobocia w Polsce  
4,8%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu czerwca 2018 r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę