Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Zaproszenie dla pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników. Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych form wsparcia oraz...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację programu  ,,Aktywizacja zawodowa    bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w 2018 r."  ogłasza nabór wniosków  o  przyznanie ...

Dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w PUP

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora PUP w Biłgoraju z dnia 5 stycznia 2018r.  w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin z tytułu święta przypadającego w sobotę 6 stycznia 2018r. (Święto Trzech Króli) dzień 30 marca 2018 r.  (Wielki Piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 01 marca 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy według poniższych założeń:   Czas trwania naboru:   ...

Zatrudnianie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych w 2018 roku było głównym tematem konferencji zorganizowanej w dniu 22.02.2018 r. przez Starostę Biłgorajskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Konferencja została skierowana do pracodawców (rolników, przedsiębiorców i osób fizycznych)  którzy planują zatrudnić lub zatrudniają cudzoziemców. Wśród prelegentów znaleźli się  specjaliści ze Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.   ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór:   wniosków o refundację kosztów...

Wyróżnienie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Biłgoraju

W dniu 24 stycznia 2018r. w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.  W trakcie spotkania Minister Elżbieta Rafalska  i sekretarz stanu Stanisław Szwed wręczyli przedstawicielom powiatowych urzędów pracy okolicznościowe...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Funduszu Pracy oraz Programu Regionalnego „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-/50+" przeznaczonych w Planie Finansowym na organizację prac interwencyjnych został wykorzystany.        ...

Zaproszenie na konferencję

„Powierzenie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych”

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków  o  przyznanie...

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży zawodowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w Planie Finansowym na organizację staży zawodowych został wykorzystany. W związku z powyższym od dnia 06.02.2018r. Wnioski o organizację staży zawodowych realizowane będą w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" -...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 02 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy według poniższych założeń:   Czas trwania naboru:   ...

Wstrzymanie naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Bilgoraju z uwagi na przekroczenie dostępnej alokacji środków finansowych z dniem 30.01.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na bon na zasiedlenie.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,9% Stopa bezrobocia w Polsce  
6,0%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu stycznia 2018 r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę