Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Przedłużenie naboru KFS

 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju przedłuża do dnia 30 października 2017 r. ogłoszony z dniem 10 października 2017 roku nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy.   ...

ZOSTAŃ POLICJANTEM - Lubelska Policja prowadzi rekrutację do służby w Policji

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program "Rekrut" zapewnia: możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego gwarancję stałych warunków pracy ...

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju uprzejmie informuje, że z dniem 13.10.2017r. Wstrzymuje nabór wniosków: - o organizację prac interwencyjnych, - o refundację  pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowane do pracy osoby...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 10 października 2017 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Spotkania w gminach z doradcą zawodowym

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy na spotkania pn. „Uczymy się przez całe życie" z doradcą zawodowym, które odbędą  się w dniach:   06.10.2017r. godz. 09.00Urząd Gminy w Tereszpolu (sala konferencyjna)   11.10.2017r. godz. 09.00Tarnogrodzki Ośrodek...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację ,,Programu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" ogłasza nabór:     Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację programu ,, Aktywizacja zawodowa  bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w 2017 r." ogłasza nabór:   W niosków  o  przyznanie  jednorazowych ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków o przyznanie...

Szansa na uzyskanie dotacji w kwocie 23 tyś zł. na założenie własnej firmy dla osób powyżej 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza w dn. 02.10.2017r. na spotkanie informacyjne dotyczące projektu dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie województwa lubelskiego,...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 27 września 2017 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Zaproszenie dla pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników.

  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników. Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych form wsparcia...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z uzyskaniem dodatkowej puli środków finansowych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie biłgorajskim (III)" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii...

Szansa na skorzystanie z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy dla osób powyżej 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza w dn. 27.09.2017r. na spotkanie informacyjne dotyczące projektów dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich. Projekty skierowane są do osób mieszkających na terenie województwa lubelskiego,...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA III"  finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza osoby...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację ,, Programu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" ogłasza nabór:   Wniosków  o  przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie    działalności ...

7,0% Stopa bezrobocia w Polsce  
5,3%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu sierpnia 2017 r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę