Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Nabór wniosków: prace interwencyjne, staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy ogłasza nabór wniosków w ramach programów:   Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej: Prace interwencyjne, Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych: ...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 30 kwietnia 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy według poniższych założeń:   Czas trwania naboru:   ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją  Projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV"  finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza osoby...

Wstrzymanie naboru wniosków na otrzymanie bonu na zasiedlenie.

Od dnia 18.04.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Programu Regionalnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej  50 roku życia" przeznaczonych na bony na...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem bonu na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 17.04.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia   Kryteria ogólne naboru - osoby, ubiegające się o przyznanie bonu na zasiedlenie muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie przyznawania i realizacji bonu na...

Ogłoszenie dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków:     Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków  na  podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość dofinansowania   wynosi  40.000 zł.   ...

TARGI PRACY 2018 Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy, które odbędą się dnia: 18 kwietnia 2018 r. w godz. 930-1400 w Targach Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Park Ludowy). Udział w imprezie jest bezpłatny.

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży zawodowych i prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej  50 roku życia"   ogłasza nabór  wniosków na:   organizację staży zawodowych  oraz organizację...

Zaproszenie dla pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników. Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych form wsparcia oraz...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację programu  ,,Aktywizacja zawodowa    bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w 2018 r."  ogłasza nabór wniosków  o  przyznanie ...

Dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w PUP

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora PUP w Biłgoraju z dnia 5 stycznia 2018r.  w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin z tytułu święta przypadającego w sobotę 6 stycznia 2018r. (Święto Trzech Króli) dzień 30 marca 2018 r.  (Wielki Piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 01 marca 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy według poniższych założeń:   Czas trwania naboru:   ...

Zatrudnianie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych w 2018 roku było głównym tematem konferencji zorganizowanej w dniu 22.02.2018 r. przez Starostę Biłgorajskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Konferencja została skierowana do pracodawców (rolników, przedsiębiorców i osób fizycznych)  którzy planują zatrudnić lub zatrudniają cudzoziemców. Wśród prelegentów znaleźli się  specjaliści ze Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.   ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6% Stopa bezrobocia w Polsce  
5,6%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu marca 2018 r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę