Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Aktualności

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że w ramach projektu „Aktywność i praca IV" realizowanego w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla osób powyżej 30 roku życia prowadzi nabór: kart  kandydata na szkolenia grupowe na kierunki wymienione w „ Planie szkoleń...

INFORMACJA PIT-11 za rok 2017

Od dnia 15 stycznia 2018 r. na stanowisku Nr 1 - Sala Obsługi Bezrobotnych są wydawane informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za rok 2017. Informacje będą wydawane do 16.02.2017 r., nieodebrane informacje zostaną wysyłane pocztą na adres podany podczas rejestracji. Uwaga osoby, które w 2017 r. pobierały tylko...

INFORMACJA O PŁATNOŚCI TYTUŁEM OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU PRACY/ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA

Należną wpłatę w wysokości 30zł można dokonywać: bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94 lub na nr konta (Nazwa odbiorcy: Powiat Biłgorajski, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj): ...

Zmiana przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza zmiany w zatrudnianiu w Polsce cudzoziemców. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac niesezonowych wykonywanych przez obywateli Republiki Armenii, Republiki...

Dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w PUP

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora PUP w Biłgoraju z dnia 5 stycznia 2018r.  w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin z tytułu święta przypadającego w sobotę 6 stycznia 2018r. (Święto Trzech Króli) dzień 30 marca 2018 r.  (Wielki Piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników...

Informacja dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  informuje, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  w 2018 roku będą wydatkowane na finansowanie działań zgodnych z następującymi priorytetami ogłoszonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym...

Wstrzymanie naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie

Z dniem 19.12.2017 r. zostaje wsztrzymany nabór wniosków wniosków na bon na zasiedlenie z uwagi na wyczerpanie puli środków dostepnych w 2017 roku

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że z dniem 15.12.2017r. o godz. 15.00   kończy nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy.   ...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 11.12.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania dostępnych środków finansowych. Osoby, ubiegające się o przyznanie bonu na zasiedlenie muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie...

Wojska Obrony Terytorialnej- zaproszenie na spotkanie informacyjne w dniu 5 grudnia 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza na spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Wojskowej Komisji Uzupełnień w Zamościu oraz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej dotyczące możliwości rozpoczęcia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

Zaproszenie na konferencję pt. „Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych”

„Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych"   W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Placówki Straży Granicznej,  którzy omówią następujące zagadnienia:   ...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z Gminy Józefów

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Józefów w dniu 20.11.2017r. od godziny 9.00 do 12.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie na spotkanie i konsultacje indywidualne w ramach „ Europejskich Dni Pracodawców " ...

Zaproszenie dla przedsiębiorców na spotkanie i konsultacje indywidualne ze specjalistami z PFRON, ZUS, US

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu powiatu biłgorajskiego na „ Dzień Otwarty" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju. W dniu 16.11.2017r. w siedzibie PUP w p. 11 w godz. 9-14 dyżur pełnić będą pracownicy urzędu, a w godz. 10-12 specjaliści z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu...

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Potok Górny

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Potok Górny w dniu 15.11.2017 r. od godziny 9:00 do 12:00 do Urzędu Gminy Potok Górny na spotkanie i konsultacje indywidualne z pośrednikami pracy w ramach  „ Europejskich Dni Pracodawców "   ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,5% Stopa bezrobocia w Polsce  
5,3%  Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim
Stan w końcu listopada 2017 r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę