Dla osób niedosłyszących lub głuchoniemych - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Informacja dla osób niedosłyszących lub głuchoniemych

Z dniem 1 kwietnia weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. poz. 1243 nr 209 z 2011 r.).

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju realizuje obsługę osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych osobami uprawnionymi, poprzez pomoc tłumacza języka migowego.
 
Osoba uprawniona, jeżeli chce załatwić sprawę w urzędzie powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem metody komunikowania się takich jak:
  • polski język migowy (PJM),
  • system językowo migowy (SJM),
  • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
na 3 dni robocze przed przybyciem do urzędu, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZA (PJM, SJM, SKOGN) do pobrania w urzędzie na sekretariacie pok. 101 na I piętrze lub na stronie internetowej.
 
Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, e-mailem, faksem lub za pośrednictwem poczty (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) na adres:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Ul. Bohaterów Monte Cassino 38
23-400 Biłgoraj
 
tel. 84 685-00-00 (sekretariat)
tel. 84 686-16-71 (faks)
e-mail: lubi@praca.gov.pl
 
Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.
 
Osoba uprawniona w celu komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej.
Załączniki
gluchoniemi_klienci_WNIOSEK 2016.docx (docx, 16 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę