Telefony bezpośrednie - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Telefony bezpośrednie

Nazwisko i Imię Stanowisko / Zakres zadań Telefon Adres e-mail
Łagożna Danuta Dyrektor PUP 846850002  pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
Mielnik Jan Zastępca Dyrektora PUP 846850037  jan.mielnik@pupbilgoraj.pl
Bazan Halina Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy 84 6850017 halina.bazan@pupbilgoraj.pl
Borowiec Tadeusz Specjalista ds. ewidencji i świadczeń, archiwum 846850040 tadeusz.borowiec@pupbilgoraj.pl
Błaszczak Marek stanowisko ds. prawnych 846850031 marek.blaszczak@pupbilgoraj.pl
Bzdyra Ewelina Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, obsługa pracodawców 846850042 ewelina.bzdyra@pupbilgoraj.pl
Czuchra Wiesława Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń 846850038 wieslawa.czuchra@pupbilgoraj.pl
Dechnik Danuta Pośrednik pracy; obsługa gmin: Józefów, Potok Górny, Obsza, miasto Biłgoraj litery: O, P, R, S, T, U, W, Z, Ż, Ź 846850024 danuta.dechnik@pupbilgoraj.pl
Grabias Beata Specjalista ds. rozwoju zawodowego; organizacja szkoleń, KFS 846850027 beata.grabias@pupbilgoraj.pl
Jabłońska-Ligaj Urszula Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, obsługa pracodawców 846850042 urszula.jablonska@pupbilgoraj.pl
Jastrzębska Aleksandra Księgowość, pomoc administracyjna 846850009 aleksandra.jastrzebska@pupbilgoraj.pl
Jezierska Maria Pośrednik pracy; obsługa gmin: Goraj, Frampol, Księżpol, Aleksandrów, miasto Biłgoraj litery: A, B, C, D, E, F 846850022 maria.jezierska@pupbilgoraj.pl
Kominek Eliza Pośrednik pracy; obsługa gmin: Obsza, Tarnogród, Biszcza, miasto Biłgoraj litery: G, H, I, J, K, L, Ł, M, N 846850023 eliza.kominek@pupbilgoraj.pl
Kopaczewska Anna Specjalista ds. rozwoju zawodowego; organizacja szkoleń, KFS 846850027 anna.kopaczewska@pupbilgoraj.pl
Kostrubiec Jacek rejestracja 846850029 jacek.kostrubiec@pupbilgoraj.pl
Kozak Lucyna Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy 846850003 lucyna.kozak@pupbilgoraj.pl
Krawczykiewicz Krzysztof Pomoc techniczna 846850006 krzysztof.krawczykiewicz@pupbilgoraj.pl
Ksiądz Barbara Pośrednik pracy; obsługa gmin: Józefów, Potok Górny, Obsza, miasto Biłgoraj litery O, P, R, S, T, U, W, Z, Ż, Ź 846850024 barbara.ksiadz@pupbilgoraj.pl
Kwik Halina Specjalista ds. rejestracji 846850034 halina.kwik@pupbilgoraj.pl
Linert Katarzyna Samodzielny specjalista ds. programów; projekty, bony zatrudnieniowe, granty, dofinansowanie 50+ 846850011 linert@pupbilgoraj.pl
Łukasik Beata Starszy inspektor powiatowy; księgowość 846850009 beata.lukasik@pupbilgoraj.pl
Łukasik Małgorzata Pośrednik pracy; obsługa gmin: Frampol, Goraj, Księżpol, miasto Biłgoraj litery A, B, C, D, E, F 846850022 malgorzata.lukasik@pupbilgoraj.pl
Madycka Ewa Doradca zawodowy 846850032 ewa.madycka@pupbilgoraj.pl
Małek Janusz Starszy inspektor powiatowy; kadry, zamówienia publiczne 846850005 janusz.malek@pupbilgoraj.pl
Marek Kazimiera Starszy inspektor powiatowy: wypłata zasiłków, stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, dodatki aktywizacyjne, zaświadczenia 846850016 kazimiera.marek@pupbilgoraj.pl
Matyjach Ewa Starszy inspektor powiatowy; księgowość 846850009 ewa.matyjach@pupbilgoraj.pl
Mazur Anna Specjalista ds. programów: prace interwencyjne, doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, PFRON 846850012 anna.mazur@pupbilgoraj.pl
Mazur Jacek Starszy informatyk 846850010 jacek.mazur@pupbilgoraj.pl
Mazur Magdalena Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego i Kadr 846850004 magdalena.mazur@pupbilgoraj.pl
Mielech Anna pośrednik pracy obsługa gminy: Biłgoraj, Turobin, Łukowa 846850043 anna.mielech@pupbilgoraj.pl
Obszyńska Agata Pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850020 agata.obszynska@pupbilgoraj.pl
Oleszek Teresa Pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850021 teresa.oleszek@pupbilgoraj.pl
Pindor Elżbieta stanowisko ds. prawnych 846850031 elzbieta.pindor@pupbilgoraj.pl
Piróg Halina Starszy inspektor powiatowy; dotacje, roboty publiczne, świadczenia aktywizacyjne 846850013 halina.pirog@pupbilgoraj.pl
Plichta Iwona Pośrednik pracy; obsługa gmiy Biłgoraj, Turobin, Łukowa 846850043 iwona.plichta@pupbilgoraj.pl
Proć Artur Samodzielny specjalista ds. programów; projekty, bony na zasiedlenie, prace społecznie użyteczne, PAI, refundacja składek 30 r.ż. 846850015 a.proc@pupbilgoraj.pl
Pyzio Marzena pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850018 marzena.pyzio@pupbilgoraj.pl
Sabała Monika Specjalista ds. programów: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, zwrot wynagrodzenia składek 30- 846850025 monika.sabala@pupbilgoraj.pl
Sawa Małgorzata Starszy inspektor powiatowy; staże, bony stażowe 846850014 malgorzata.sawa@pupbilgoraj.pl
Skubis Izabela Specjalista ds. programów: staże, bony stażowe 846850026 izabela.skubis@pupbilgoraj.pl
Skwarek Dorota Doradca zawodowy 846850041 dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl
Słupska Magdalena Starszy inspektor powiatowy, wypłata stypendiów stażowych 846850019 magdalena.slupska@pupbilgoraj.pl
Starońska Małgorzata Pośrednik pracy; obsługa gmin: Tarnogród, Biszcza, Tereszpol, miasto Biłgoraj litery G, H, I, J, K, L, Ł, M, N 846850023 malgorzata.staronska@pupbilgoraj.pl
Tochman Ewa Starszy inspektor powiatowy: wypłata zasiłków, stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, dodatki aktywizacyjne, zaświadczenia 846850028 ewa.tochman@pupbilgoraj.pl
Trojanowska Anna Pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850033 anna.trojanowska@pupbilgoraj.pl
Welman Maria Główna księgowa 846850008 maria.welman@pupbilgoraj.pl
Zarosa-Napora Joanna Starszy inspektor powiatowy; kadry, zamówienia publiczne 846850005 joanna@pupbilgoraj.pl
Zubala Agnieszka Obsługa sekretariatu 846850001 agnieszka.zubala@pupbilgoraj.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę