Telefony bezpośrednie - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Telefony bezpośrednie

Nazwisko i Imię Stanowisko / Zakres zadań Telefon Adres e-mail
Łagożna Danuta Dyrektor PUP 846850002  pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
Bednarz Tomasz Zastepca Dyrektora 846850037 tomasz.bednarz@pupbilgoraj.pl
Bazan Halina Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy 84 6850017 halina.bazan@pupbilgoraj.pl
Błaszczak Marek Stanowisko ds. prawnych 846850031 marek.blaszczak@pupbilgoraj.pl
Bzdyra Ewelina Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, obsługa pracodawców 846850043 ewelina.bzdyra@pupbilgoraj.pl
Czuchra Wiesława Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń 846850038 wieslawa.czuchra@pupbilgoraj.pl
Dechnik Danuta Cyfryzacja i archiwizacja akt osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
846850019 danuta.dechnik@pupbilgoraj.pl
Grabias Beata Organizacja szkoleń, KFS 846850027 beata.grabias@pupbilgoraj.pl
Grabias Marzena Pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850018 marzena.grabias@pupbilgoraj.pl
Jabłońska-Ligaj Urszula Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, obsługa pracodawców 846850042 urszula.jablonska@pupbilgoraj.pl
Jastrzębska Aleksandra Księgowość 846850009 aleksandra.jastrzebska@pupbilgoraj.pl
Jezierska Maria Obsługa gmin: Józefów, Potok Górny: Obsza, Księżpol,  Goraj, m. Biłgoraj: litery O, P R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź 846850024 maria.jezierska@pupbilgoraj.pl
Kominek Eliza Obsługa gmin: Obsza, Tarnogród, Biszcza, miasto Biłgoraj litery: G, H, I, J, K, L, Ł, M, N 846850023 eliza.kominek@pupbilgoraj.pl
Kopaczewska Anna Organizacja szkoleń, KFS 846850027 anna.kopaczewska@pupbilgoraj.pl
Kostrubiec Jacek Rejestracja - pokój 12 846850029 jacek.kostrubiec@pupbilgoraj.pl
Kozak Lucyna Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy 846850003 lucyna.kozak@pupbilgoraj.pl
Krawczykiewicz Krzysztof Pomoc techniczna, Archiwum 846850006 846850040 krzysztof.krawczykiewicz@pupbilgoraj.pl
Ksiądz Barbara Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, zwrot wynagrodzenia składek 30- 846850025 barbara.ksiadz@pupbilgoraj.pl
Kwik Halina Rejestracja - pokój 2. 846850034 halina.kwik@pupbilgoraj.pl
Linert Katarzyna Projekty, bony zatrudnieniowe, granty, dofinansowanie 50+ 846850011 linert@pupbilgoraj.pl
Łukasik Beata Księgowość 846850009 beata.lukasik@pupbilgoraj.pl
Łukasik Małgorzata Obsługa gmin: Józefów, Potok Górny: Obsza, Księżpol,  Goraj, m. Biłgoraj: litery O, P R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź 846850024 malgorzata.lukasik@pupbilgoraj.pl
Madycka Ewa Doradca zawodowy 846850032 ewa.madycka@pupbilgoraj.pl
Małek Janusz Zamówienia publiczne, Inspektor Ochrony Danych 846850038 janusz.malek@pupbilgoraj.pliod@pupbilgoraj.pl
Marek Kazimiera Cyfryzacja i archiwizacja akt osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
846850019 kazimiera.marek@pupbilgoraj.pl
Matyjach Ewa Księgowość 846850009 ewa.matyjach@pupbilgoraj.pl
Mazur Anna Prace interwencyjne, doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, PFRON 846850012 anna.mazur@pupbilgoraj.pl
Mazur Jacek Informatyk, statystyka 846850010 jacek.mazur@pupbilgoraj.pl
Mazur Magdalena Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego
i Kadr
846850004 magdalena.mazur@pupbilgoraj.pl
Mielech Anna Pośrednik pracy; obsługa gmin Biłgoraj, Turobin , Łukowa, Aleksandrów, m. Biłgoraj: litery A, B, C, Ć, D, E, F  846850022 anna.mielech@pupbilgoraj.pl
Obszyńska Agata Pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850020 agata.obszynska@pupbilgoraj.pl
Oleszek Teresa Pośrednik pracy - obsługa pracodawców 846850021 teresa.oleszek@pupbilgoraj.pl
Pindor Elżbieta Stanowisko ds. prawnych 846850031 elzbieta.pindor@pupbilgoraj.pl
Piróg Halina Dotacje, roboty publiczne, świadczenia aktywizacyjne 846850013 halina.pirog@pupbilgoraj.pl
Plichta Iwona Pośrednik pracy; obsługa gmin Biłgoraj, Turobin , Łukowa, Aleksandrów, m. Biłgoraj: litery A, B, C, Ć, D, E, F  846850022 iwona.plichta@pupbilgoraj.pl
Proć Artur Projekty, bony na zasiedlenie, prace społecznie użyteczne, PAI, refundacja składek 30 r.ż. 846850015 a.proc@pupbilgoraj.pl
Sawa Małgorzata Staże, bony stażowe 846850014 malgorzata.sawa@pupbilgoraj.pl
Skubis Izabela Staże, bony stażowe 846850026 izabela.skubis@pupbilgoraj.pl
Skwarek Dorota Doradca zawodowy 846850041 dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl
Słupska Magdalena Wypłata zasiłków,  stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczeń z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, zaświadczenia, dodatki aktywizacyjne, wypłata stypendiów stażowych, decyzje 846850016 magdalena.slupska@pupbilgoraj.pl
Starońska Małgorzata Obsługa gmin: Tarnogród, Biszcza, Tereszpol, miasto Biłgoraj litery G, H, I, J, K, L, Ł, M, N 846850023 malgorzata.staronska@pupbilgoraj.pl
Tochman Ewa Wypłata zasiłków,  stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczeń z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, zaświadczenia, dodatki aktywizacyjne, wypłata stypendiów stażowych, decyzje 846850028 ewa.tochman@pupbilgoraj.pl
Trojanowska Anna Obsługa pracodawców 846850033 anna.trojanowska@pupbilgoraj.pl
Welman Maria Główna księgowa 846850008 maria.welman@pupbilgoraj.pl
Zarosa-Napora Joanna Kadry, zamówienia publiczne 846850005 joanna@pupbilgoraj.pl
Zubala Agnieszka Sekretariat 846850001 agnieszka.zubala@pupbilgoraj.pl
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, zwrot wynagrodzenia składek 30-

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę