Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  Realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla  Lubelskiego 2021-2027, Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Obszar realizacji projektu: Powiat biłgorajski Okres realizacji projektu:...

Okres realizacji: 01.10.2023 r. - 31.12.2024 r. Całkowita wartość projektu: 1 211 517,07 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jako jeden z 4 urzędów  województwa...

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w okresie 01.01 - 31.12.2024 r. realizuje Program Regionalny pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia".  Budżet programu -  1 192 000,00 zł. Uczestnikami Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia" mogą być osoby bezrobotne...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę