Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rynek pracy

  •   Pracodawco - skorzystaj z ostatniej szansy na sfinansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowych jeszcze w roku bieżącym!
  •   „Zielona Przestrzeń” jest już otwarta - miejsce kompleksowego doradztwa dla osób do 30 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu biłgorajskiego od dziś służy wsparciem i pomocą
  •   Zaproszenie dla przedsiębiorców i pracodawców z terenu Miasta i Gminy Frampol na Dzień Informacji o usługach i instrumentach rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
  •   Już 1 grudnia otwieramy „Zieloną Przestrzeń"- Punkt doradztwa dla Młodych. Jeśli jesteś w wieku 18-30 lat i mieszkasz na terenie powiatu biłgorajskiego - zapraszamy do nas. Otwórz ZIELONE DRZWI i sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych na 2023 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w 2023 r. w ramach rezerwy Funduszu Pracy realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.   Założone formy: Staże zawodowe – 15 Bony na zasiedlenie – 10 Dotacje – 10 Doposażenie stanowiska pracy – 10   Łączna wartość programu: 890 000,00 zł ...

PROGRAM REGIONALNY 2023 ROK

PROGRAM REGIONALNY 2023 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w okresie 01.01 - 31.12.2023 r. realizuje Program Regionalny pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia ". Budżet programu - 1 100 000,00 zł.   Uczestnikami Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku...

Środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych na 2023 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w 2023 r. w ramach rezerwy Funduszu Pracy realizuje następujące Programy:   Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi:   Założone formy: Staże - 13 Bony na zasiedlenie – 10 Dotacje - 2   Łączna wartość programu: 330 554,00 zł      Program aktywizacji...

PROJEKT „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)" Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę