Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rynek pracy

  •   Zaproszenie na Dni Konsultacji Doradztwa Zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym obywateli Ukrainy /Запрошення на Консультативні дні профконсультації для безробітних та шукачів роботи, в тому числі громадян України
  •   Zaproszenie dla przedsiębiorców i pracodawców z terenu Gminy Aleksandrów na Dzień Konsultacji w zakresie usług i instrumentów rynku pracy
  •   Polsko-Ukraiński Dzień Informacyjny
  •   Ogłoszenie nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy - POWER
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

PROJEKT „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)" Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu...

PROJEKT „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)" Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA VII" Realizowanego w ramach: Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz...

Projekt pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA VI" Realizowanego w ramach: Osi priorytetowej 9  Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i:  Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty
  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 35.970,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2022 r.

Stopa bezrobocia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę