Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rynek pracy

  •   „Krajowy Fundusz Szkoleniowy - inwestycja w kapitał ludzki” Zaproszenie dla pracodawców z terenu Miasta i Gminy Józefów na konsultacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  •   „Krajowy Fundusz Szkoleniowy - rozwój kompetencyjny kadr” Zaproszenie dla pracodawców z terenu Gminy Aleksandrów na konsultacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  •   Ogólnopolska platforma edukacyjna NAVOICA zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach typu MOOC w takich kategoriach jak biznes, zarządzanie, informatyka, ekonomia, finanse, rozwój osobisty, pedagogika, dydaktyka, inżynieria, edukacja itp. Organizatorem kursów są polskie uczelnie wyższe
  •   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu zaprasza na spotkanie stacjonarne pt. „Fundusze Europejskie 2021-2027 na założenie działalności gospodarczej”, na którym przedstawione zostaną możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Projekt pt. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM II"

Projekt pt. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM II" Realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla  Lubelskiego 2021-2027, Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Obszar...

Okres realizacji: 01.10.2023 r. - 31.12.2024 r. Całkowita wartość projektu: 1 211 517,07 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jako jeden z 4 urzędów województwa lubelskiego pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu pilotażowego pn. Punkt „Zielona Przestrzeń", który zakłada utworzenie Punktu informacyjnego...

PROGRAM REGIONALNY 2024 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w okresie 01.01 - 31.12.2024 r. realizuje Program Regionalny pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia".  Budżet programu -  1 192 000,00 zł. Uczestnikami Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia" mogą być osoby bezrobotne...

Środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych na 2023 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w 2023 r. w ramach rezerwy Funduszu Pracy realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.   Założone formy: Staże zawodowe – 15 Bony na zasiedlenie – 10 Dotacje – 10 Doposażenie stanowiska pracy – 10   Łączna wartość programu: 890 000,00 zł ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2024 r.

 

wykres statystyki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę