Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rynek pracy

  •   Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w webinarach prowadzonych przez doradców zawodowych
  •   Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców (właścicieli małych i średnich firm), osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczą, zarządzające zespołami oraz zainteresowane rozwijaniem swoich kompetencji na bezpłatne szkolenia online
  •   Zaproszenie dla pracodawców z terenu Gminy Turobin na Dzień Informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym
  •   Zaproszenie dla pracodawców z terenu Miasta i Gminy Goraj na Dzień Informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
PROGRAM REGIONALNY 2023 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w okresie 01.01 - 31.12.2023 r. realizuje Program Regionalny pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia ". Budżet programu - 1 100 000,00 zł.   Uczestnikami Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia" mogą być osoby...

PROJEKT „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)" Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu...

PROJEKT „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)" Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA VII" Realizowanego w ramach: Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty
  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę