Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rynek pracy

  •   Dzień Konsultacji z warsztatem praktycznego wypełniania wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  •   Nabór wniosków na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne
  •   Kampania informacyjna w sprawie pracy sezonowej za granicą
  •   Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 19 lipca 2021 roku ogłasza nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy według poniższych założeń|:
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 34.089,36 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2021r.
Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

PROJEKT „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)" Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu...

PROJEKT „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)" Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA VII" Realizowanego w ramach: Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz...

Projekt pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA VI" Realizowanego w ramach: Osi priorytetowej 9  Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i:  Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę