Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
AKTYWNOSĆ I PRACA V

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA V" Realizowanego w ramach: Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA IV"   REALIZOWANY W RAMACH:   OSI PRIORYTETOWEJ 9 RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020; PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I: DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III) - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)" Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych-...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (II) - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski  OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01-31.12.2016 r.  CELE PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę