Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem bonu na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach środków Funduszu Pracy   ogłasza nabór:   Wniosków  o  przyznanie  bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia - dla 20 osób.   Termin naboru wniosków: od dnia 16.08.2017 r. do wyczerpania limitu środków.   ...

O G Ł O S Z E N I E dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30.000,- zł. na realizację „ Programu wyrównywania różnic między regionami III - Obszar G ogłasza nabór:     Wniosków o przyznanie środków  na  podjęcie...

Ogłoszenie dla pracodawców - doposażenia RPO

  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Biłgoraju  w  ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA III" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza ...

Ogłoszenie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach dodatkowo pozyskanych środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra ogłasza nabór:   Wniosków o przyznanie refundacji kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy :     na utworzenie 8 stanowisk pracy dla osób zamieszkałych na wsi, na utworzenie 4...

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA ZAINTERESOWANYCH OTRZYMANIEM DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza w dn. 17.08.2017r. na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich. Projekty skierowane są do osób mieszkających na terenie województwa lubelskiego, które pozostają bez...

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM PRACY JAKO KIEROWCY SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

W dn. 08.08.2017r. zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem pracy jako kierowca samochodu ciężarowego ( kat. C+ E) na spotkanie z pracodawcą – Firma POLL- NUSSBAUMER Sp. z o.o., Chałupki, woj. śląskie. Pracodawca oferuje zatrudnienie na umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie ( od 6000 zł. netto). Firma prowadzi...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z uzyskaniem dodatkowej puli środków finansowych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii...

Ogłoszenie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowane do pracy osoby bezrobotne do 30 roku życia (art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i...

Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych na spotkanie informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza w dniu 13.07.2017r. na spotkanie informacyjne dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności dotyczące możliwości korzystania z różnego rodzaju form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz  Instytucje Rynku Pracy. Dodatkowo zaprezentowane zostaną możliwości...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 12 lipca 2017 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę