Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

Aktualności

Wyróżnienie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Biłgoraju

W dniu 24 stycznia 2018r. w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.  W trakcie spotkania Minister Elżbieta Rafalska  i sekretarz stanu Stanisław Szwed wręczyli przedstawicielom powiatowych urzędów pracy okolicznościowe...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Funduszu Pracy oraz Programu Regionalnego „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-/50+" przeznaczonych w Planie Finansowym na organizację prac interwencyjnych został wykorzystany.        ...

Zaproszenie na konferencję

„Powierzenie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych”

Plakat informacyjny dotyczący Profilu Zaufanego

Plakat informacyjny dotyczący Profilu Zaufanego

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -dla osób w wieku 18-29 lat ogłasza nabór:    Wniosków  o  przyznanie...

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży zawodowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w Planie Finansowym na organizację staży zawodowych został wykorzystany. W związku z powyższym od dnia 06.02.2018r. Wnioski o organizację staży zawodowych realizowane będą w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" -...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 02 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy według poniższych założeń:   Czas trwania naboru:   ...

Wstrzymanie naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Bilgoraju z uwagi na przekroczenie dostępnej alokacji środków finansowych z dniem 30.01.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na bon na zasiedlenie.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 23.01.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia finansowanych w ramach: - środków Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Starosty, - projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)"...

Plan szkoleń grupowych na 2018 rok

Plan szkoleń grupowych na 2018 rok

Wyświetlanie 1 - 10 z 81 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę