Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków na otrzymanie bonu na zasiedlenie.

Od dnia 18.04.2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że limit środków Programu Regionalnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej  50 roku życia" przeznaczonych na bony na...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem bonu na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 17.04.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia   Kryteria ogólne naboru - osoby, ubiegające się o przyznanie bonu na zasiedlenie muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie przyznawania i realizacji bonu na...

Ogłoszenie dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków:     Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków  na  podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość dofinansowania   wynosi  40.000 zł.   ...

TARGI PRACY 2018 Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy, które odbędą się dnia: 18 kwietnia 2018 r. w godz. 930-1400 w Targach Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Park Ludowy). Udział w imprezie jest bezpłatny.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 05 kwietnia 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

  Czas trwania naboru:   05.04.2018 r. – 16.04.2018 r.           Priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania limitu głównego w 2018r.: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach...

Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży zawodowych i prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej  50 roku życia"   ogłasza nabór  wniosków na:   organizację staży zawodowych  oraz organizację...

Zaproszenie dla pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników. Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych form wsparcia oraz...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację programu  ,,Aktywizacja zawodowa    bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w 2018 r."  ogłasza nabór wniosków  o  przyznanie ...

Dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w PUP

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora PUP w Biłgoraju z dnia 5 stycznia 2018r.  w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin z tytułu święta przypadającego w sobotę 6 stycznia 2018r. (Święto Trzech Króli) dzień 30 marca 2018 r.  (Wielki Piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników...

Wyświetlanie 1 - 10 z 92 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę