Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

W związku z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór:   Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.   ...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 11.07.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia finansowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego...

Ogłoszenie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju  w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacja zawodowa  osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogłasza nabór:   Wniosków  o  organizację prac interwencyjnych, Wniosków o zorganizowanie stażu zawodowego. ...

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 21 czerwca 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 21 czerwca 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy według poniższych założeń:   Czas trwania naboru:   od...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Informujemy, że od dnia 19.06.2018 r.  z powodu wyczerpania srodków zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie  jednorazowych  środków  na  podjęcie działalności  gospodarczej dla osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. ...

Ogłoszenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA IV" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór:   wniosków o refundację kosztów...

Wstrzymanie naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 30 maja 2018 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na  sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy. ...

Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i ich rodzin w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju

KLAUZULA INFORMACYJNA   dotycząca przetwarzania danych osobowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i członków ich rodzin w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju     Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poręczycieli pomocy określonej w ustawie i członków ich rodzin w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych   poręczycieli pomocy określonej w ustawie i członków ich rodzin   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju       Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych cudzoziemców i podmiotów/osób fizycznych/powierzających pracę cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju

KLAUZULA INFORMACYJNA   dotycząca przetwarzania danych osobowych cudzoziemców i podmiotów /osób fizycznych/ powierzających pracę cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju     Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 106 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę