Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III) - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)" Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych-...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (II) - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski  OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01-31.12.2016 r.  CELE PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

„Outplacement dla oświaty” Projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje projekt partnerski pt. „ Outplacement dla oświaty " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2. Liderem Partnerstwa jest Wojewódzki Urząd Pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę