Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Dla pracodawców i przedsiębiorców

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)” Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę