Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Załączniki
sprawozdanie bezrobotnego Fundusz Pracy.pdf (pdf, 177 KB)
rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu.pdf (pdf, 197 KB)
opinia organizatora Fundusz Pracy.pdf (pdf, 113 KB)
lista obecności Fundusz Pracy.pdf (pdf, 201 KB)
Zarządzenie nr 10 Dyrektora z dnia 26.02.2019r w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stazu i powrotu.pdf (pdf, 616 KB)
Regulamin dokonywania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stazu i powrotu obowiazujacy od dnia 01.03.2019 r.pdf (pdf, 1951 KB)
Wniosek o udzielenie dni wolnych w okresie odbywania stażu (doc, 28 KB)
Załącznik Nr 1 do Regulaminuwniosek o zwrot poniesionych kosztów przejazdu w okresie odbywania stażu Fundusz Pracy (doc, 106 KB)
załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu za miesiac kalendarzowy RPO VI.doc (doc, 808 KB)
załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu za miesiąc kalendarzowy Fundusz Pracy.doc (doc, 35 KB)
załącznik nr 1 wniosek o zwrot poniesionych kosztów przejazdu w okresie odbywania stażu RPO VI.doc (doc, 811 KB)
załącznik nr 1 do Regulaminu wniosek o zwrot poniesionych kosztów przejazdu w okresie odbywania stażu PO WER V.doc (doc, 167 KB)
sprawozdanie bezrobotnego RPO VI.doc (doc, 829 KB)
sprawozdanie bezrobotnego PO WER V.doc (doc, 177 KB)
opinia organizatora RPO VI.doc (doc, 808 KB)
opinia organizatora PO WER V.doc (doc, 163 KB)
lista obecności RPO VI.doc (doc, 829 KB)
lista obecności PO WER V.doc (doc, 185 KB)
dyspozycja wypłaty na konto świadczeń z tytułu odbywania stażu.pdf (pdf, 238 KB)
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2020 (10) (doc, 84 KB)
załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu za miesiąc kalendarzowy PO WER V.doc (doc, 164 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę