Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rynek pracy

  •   Zaproszenie na Dzień Konsultacji połączonyz praktycznym warsztatem przygotowania wniosków dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
  •   Dzień Konsultacji z praktycznym warsztatem przygotowania wniosków - Tarcza Antykryzysowa
  •   Ogłoszenie - dla Pracodawców zainteresowanych organizacją staży zawodowych
  •   Ogłoszenie - nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)"

PROJEKT „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)" Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu...

„AKTYWNOŚĆ I PRACA VI”

Projekt pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA VI" Realizowanego w ramach: Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz...

AKTYWNOSĆ I PRACA V

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA V" Realizowanego w ramach: Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA IV"   REALIZOWANY W RAMACH:   OSI PRIORYTETOWEJ 9 RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020; PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I: DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę