Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę