Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

PROGRAM REGIONALNY 2023 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w okresie 01.01 - 31.12.2023 r. realizuje Program Regionalny pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia". Budżet programu - 1 100 000,00 zł.
 
Uczestnikami Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia" mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju.
 
W ramach realizacji programu PUP w Biłgoraju proponować będzie zainteresowanym następujące formy wsparcia: 
 
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 
  • szkolenia indywidualne
  • refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  • staże
  • bony na zasiedlenie
 
 
Aktualnie nabór prowadzony jest na staże oraz bony na zasiedlenie.
Informacja o naborach dotyczących pozostałych form zostanie zamieszczona na stronie internetowej tutejszego Urzędu w terminie późniejszym. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę