Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU

INFORMUJE O REALIZACJI II EDYCJI PROJEKTU:

 

CZAS NA ZMIANY – CZAS NA PRACĘ

 

Projekt realizowany jest od 1 października 2012r. do 30 września 2014r.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, dostępu do zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych min. 114 osób bezrobotnych (57 kobiet i 57 mężczyzn) poprzez aktywizację zawodową w ramach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, Indywidualnego Planu Działania, szkoleń zawodowych oraz staży lub robót publicznych.
 

 

Grupa docelowa projektu - 120 osób (60 kobiet i 60 mężczyzn) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) po 50 roku życia.

 

W ramach projektu dla każdego z uczestników realizowane będzie kompleksowe wsparcie w formie:

- poradnictwa zawodowego

- Indywidualnego Planu Działania

- szkoleń zawodowych,

- staży (90 osób) lub robót publicznych (30 osób po 50 roku życia)

 

Nabór w ramach II edycji do projektu zostanie przeprowadzony w okresie
 01.08.2013r- 30.09.2013r. dla 60 osób: 24 kobiety, w tym minimum 21 kobiet po 50 roku życia oraz 36 mężczyzn, w tym minimum 14 mężczyzn po 50 roku życia.

 

Nabór odbywa się w dwóch turach:

- I tura naboru w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2013 r.

- II tura naboru w okresie od 01.09.2013 r. do 30.09.2013 r.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju

Osoby do kontaktu:

- Pani Eliza Kominek (Centrum Aktywizacji Zawodowej, Klub Pracy pok. nr 11, tel.: 846850032)

- Pani Ewa Madycka     (Centrum Aktywizacji Zawodowej stanowisko nr 8, tel.: 846850042)

 

 Projekt realizowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę