Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Termin realizacji: 01.09.2009r. - 30.06.2011r.

PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

 

Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: 
powiat biłgorajski 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.09.2009r. – 30.06.2011r. 
CELE PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest utworzenie i rozwój 15 podmiotów gospodarczych w sektorze produkcyjno-usługowym na terenie powiatu biłgorajskiego. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, a także podnoszenia poziomu aktywności zawodowej lokalnego społeczeństwa. Ponadto realizacja projektu „TWOJA FIRMA TWOJĄ SZANSĄ" wpłynie na rozwój ekonomiczny i społeczny powiatu biłgorajskiego.

ADRESACI PROJEKTU:
Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą ( z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności:
• osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat;
• kobiety;
• osoby do 25 roku życia;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby po 45 roku życia;
• osoby zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz mieszkańcy miast do 25 tys., którzy zamierzają rozpocząć działalność w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

PROPONOWANE WSPARCIE:
• doradztwo zawodowe;
• szkolenie „Vademecum młodego przedsiębiorcy";
• wsparcie finansowe do 40.000 zł;
• wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone) umożliwiające skorzystanie z pomocy finansowej w ciągu 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
• usługi doradztwa prawnego

REZULTATY PROJEKTU:
REZULTATY MIĘKKIE:
• wzrost poziomu wiedzy osób na temat możliwości udziału w projekcie finansowanym ze środków UE;
• podniesienie poziomu aktywności zawodowej;
• nabycie umiejętności komunikacyjnych;
• rozwój zarządzania środkami finansowymi;
• wzrost poczucia własnej wartości;
• nabycie umiejętności radzenia sobie na dynamicznym rynku gospodarczym;
• wzrost poziomu wiedzy w zakresie funkcjonowania małych firm.
REZULTATY TWARDE to przede wszystkim rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 15 uczestników projektu, a także uzyskanie zaświadczeń i podwyższenie kwalifikacji zawodowych z zakresu przeprowadzonych szkoleń przez 40 beneficjentów.

BUDŻET PROJEKTU:
2009r. – 45 869, 74 zł
2010r. – 890 240,14 zł
2011r. – 103 675,10 zł
Ogółem: 1 039 784,98 w tym 1 039 784,98 zł - dofinansowanie ogółem z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę