Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Termin realizacji: 31.05.2012r. - 31.03.2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, iż otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację PROGRAMU SPECJALNEGO dla osób do 30 roku życia pt. „Młodzi – czas na nas"

CEL PROGRAMU:
Aktywizacja zawodowa 65 osób do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP jako osoby długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego oraz zamieszkujące teren powiatu biłgorajskiego, mająca na celu doprowadzenie do zatrudnienia oraz wyposażenie w/w osób w doświadczenie zawodowe niezbędne do pozyskania i utrzymania zatrudnienia oraz zwiększenie ich mobilności na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA:
Na podstawie przeprowadzonej analizy lokalnego rynku pracy do projektu zakwalifikowano 65 osób do 30-go roku życia zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju jako osoby bezrobotne spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • osoba długotrwale bezrobotna, tj. pozostająca w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osoba bez doświadczenia zawodowego,
 • osoba zamieszkująca teren wiejski.

DZIAŁANIA:

 1. Porada indywidualna – 65 osób,
 2. Warsztaty motywacyjne - porada grupowa – 56 osób,
 3. Warsztaty wyjazdowe „Autoprezentacja i kreacja wizerunku" – 56 osób.
 4. Staże zawodowe (5 miesięcy) – 46 osób.
 5. Nagroda motywacyjna dla osób, które samodzielnie znajdą zatrudnienie w okresie 2 miesięcy od zakończenia stażu – max. 19 osób.
 6. Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna" - 10 osób.
 7. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 10 osób.
 8. Warsztaty biznesowe – 9 osób.
 9. Szkolenie „Biznes w pigułce" – 9 osób.
 10. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 9 osób.
 11. Wsparcie początkowe w okresie 3 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – 9 osób. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę