Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

„ZAGRANICZNY STAŻ – NOWYM DOŚWIADCZENIEM"

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju otrzymał środki na realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci, który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" oraz wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Powiat biłgorajski oraz EBERSWALDE /koło Berlina

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
04.07.2012 r. - 31.05.2013 r.

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach: kucharz/kucharka, kelner/kelnerka oraz opiekun/opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci w trakcie 9 tygodniowych staży zagranicznych w Niemczech

ADRESACI PROJEKTU: 
Beneficjentami projektu będą w szczególności kobiety:

 • - zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,
 • - w wieku powyżej 18 lat,
 • - z niskimi kwalifikacjami zawodowymi,
 • - posiadające udokumentowaną znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym.

PROPONOWANE WSPARCIE:
Przygotowanie pedagogicznego-kulturowo-językowego, które obejmuje metody poszukiwania pracy, bilans umiejętności, omówienie znaczenia aplikacji w procesie poszukiwania pracy, poznanie zasad autoprezentacji i etapów rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby radzenia sobie ze stresem w kontaktach z pracodawcą, zapoznanie z kulturą i zwyczajami Niemiec . Uczestnicy zostaną również objęci szkoleniem z zakresu języka niemieckiego, podczas którego doskonalić będą słownictwo dotyczące branży, w której będą odbywać staż. Szkolenie zostanie podzielone na 2 etapy - 60 godzin odbędzie się w Polsce, natomiast 10 w Niemczech w trakcie wyjazdu. Partner zorganizuje program kulturowy - zwiedzanie miasta pobytu oraz 4 wycieczki.
Staż zagraniczny – 9 tygodni

REZULTATY:

 • wzbogacenie słownictwa branżowego i przełamanie bariery językowej przez 35 osób,
 • zdobycie wiedzy podczas przygotowania pedagogicznego i kulturowego przez 35 osób,
 • podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji przez 35 osób,
 • odbycie stażu zgodnie z programem przez 35 osób,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 35 osób,
 • wzrost samooceny u 70% uczestników,

BUDŻET PROJEKTU:
99 995,- euro


Informacje na temat projektu

Ankieta

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".
 

AKTUALNOŚCI

 

14.03.2013 r.

W dniu 14.03.2013 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne, na którym uczestnicy wypełnili końcowe ankiety oraz udzielili wywiadu Biłgorajskiej Telewizji Kablowej informując o przebiegu stażu i korzyściach udziału w projekcie.

18.02.2013 r.

W dniach 12-15.02.2013 r. odbyła się wizyta monitorująca, podczas której pracownicy Urzędu skontrolowali miejsca, gdzie uczestnicy projektu odbywają staże. Podczas spotkań zostały zebrane indywidualne opinie od opiekunów stażu o uczestnikach oraz ankiety uczestników dotyczące okresu pobytu w Niemczech.

 

19.11.2012 r. 

Informujemy, iż 19.11.2012 r. uczestnicy rozpoczęli realizację przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego. 

07.01.2013 r.

Wyjazd grupy na zagraniczny staż na okres 07.01.2013 r. – 10.03.2013 r.

 

19.11.2012 r. 

Informujemy, iż 19.11.2012 r. uczestnicy rozpoczęli realizację przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego. 

15.11.2012 r. 

Z dniem 15.11.2012 r. zakończyliśmy rekrutację drugiej grupy uczestników do projektu. W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowano 20 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w tutejszym urzędzie. 

19.10.2012 r. 

Trwa rekrutacja do projektu 20 osób zainteresowanych odbyciem stażu w Niemczech w zawodach kucharz/kucharka oraz kelner/kelnerka. Wyjazd planujemy w terminie 07.01.2013 r. – 10.03.2013 r. 

Uczestnikom zapewniamy: ubezpieczenie, transport do miejsca odbywania stażu i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie, kurs języka niemieckiego – 70 godzin (60 godzin w Polsce oraz 10 godzin w Niemczech), organizację zajęć kulturowych, organizację staży certyfikowanych z Europass Mobilności, kontrolę oraz opiekę podczas odbywania stażu. W trakcie odbywania stażu realizowany jest również program kulturowy, tj. wycieczki do Berlina i Poczdamu, które mają na celu poznanie kultury Niemiec. Staż ma charakter nieodpłatny, co oznacza, że uczestnik podczas stażu nie zarabia, ale też nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem, przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas pobytu za granicą. Uczestnicy będą otrzymywać kieszonkowe. 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT: 

 • Pani Dorota Skwarek – doradca zawodowy I stopnia Centrum Aktywizacji Zawodowej stanowisko nr 7 tel. 84 685-00-43; e-mail: dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl 
 • Pani Katarzyna Linert – samodzielny specjalista ds. programów I piętro pokój nr 107 tel. 84 685-00-15; e-mail: linert@pupbilgoraj.pl 

Prosimy o udostępnienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

18.10.2012 
W dniu 18.10.2012 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne, na którym uczestnicy wypełnili końcowe ankiety oraz udzielili wywiadu Biłgorajskiej Telewizji Kablowej informując o przebiegu stażu i korzyściach udziału w projekcie.

28.09.2012 r. 

W dniach 24-27.09.2012 r. odbyła się wizyta monitorująca, podczas której pracownicy Urzędu skontrolowali miejsca, gdzie uczestnicy projektu odbywają staże. Podczas spotkań zostały zebrane indywidualne opinie od opiekunów stażu o uczestnikach oraz ankiety uczestników dotyczące okresu pobytu w Niemczech.

13.08.2012 r. 
Wyjazd grupy na zagraniczny staż na okres 13.08.2012 r. – 15.10.2012 r.
 

01.08.2012 r. 
Wizyta partnera i spotkanie z uczestnikami projektu.

16.07.2012 r. 
Informujemy, iż 16.07.2012 r. uczestnicy rozpoczęli realizację przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego.

12.07.2012 r. 
Z dniem 12.07.2012 r. zakończyliśmy rekrutację pierwszej grupy uczestników do projektu. W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowano 20 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w tutejszym urzędzie.

04.07.2012 r. 
Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu.
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT:

 • Pani Dorota Skwarek – doradca zawodowy I stopnia Centrum Aktywizacji Zawodowej stanowisko nr 7 tel. 84 685-00-43; e-mail: dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl
 • Pani Katarzyna Linert – samodzielny specjalista ds. programów I piętro pokój nr 107 tel. 84 685-00-15; e-mail: linert@pupbilgoraj.pl

Prosimy o udostępnienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę