Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Poddziałanie 6.1.3 POKL Termin realizacji: 01.01.2008 r. - 31.12.2014 r.

 


                  

 

 

ZAWODOWY START

 

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym m.in.:

·    osoby do 25 roku życia,

·    długotrwale bezrobotne,

·    powyżej 50 roku życia,

·    bez kwalifikacji zawodowych,

·    osoby samotnie wychowujące dzieci,

·    osoby niepełnosprawne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę