Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Termin realizacji: 01.10.2013 r. - 30.04.2015 r.

„ZAGRANICZNY STAŻ – NOWYM DOŚWIADCZENIEM II" w ramach programu Leonardo da Vinci

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju otrzymał środki na realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci, który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" oraz wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Powiat Biłgorajski oraz Bad Freienwalde /koło Berlina

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
01.10.2013 r. - 30.04.2015 r.

CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach: kucharz/kucharka, kelner/kelnerka, opiekun/opiekunka osób starszych, opiekun/opiekunka dzieci, pokojowy/pokojowa, stolarz oraz ślusarz w trakcie 9 tygodniowych staży zagranicznych w Niemczech.

 

Planowane terminy wyjazdów:      I grupa           03.02-06.04.2014 r.

II grupa         21.07-21.09.2014 r.

III grupa        26.01-29.04.2015 r.

ADRESACI PROJEKTU: 

 • Osoby zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,
 • -w wieku powyżej 18 lat,
 • deklarujące znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym,
 • dotychczas nieuczestniczące w programie LdV-PLM.

PROPONOWANE WSPARCIE:
Przygotowanie pedagogicznego-kulturowo-językowego, które obejmuje metody poszukiwania pracy, bilans umiejętności, omówienie znaczenia aplikacji w procesie poszukiwania pracy, poznanie zasad autoprezentacji i etapów rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby radzenia sobie ze stresem w kontaktach z pracodawcą, zapoznanie z kulturą i zwyczajami Niemiec . Uczestnicy zostaną również objęci szkoleniem z zakresu języka niemieckiego, podczas którego doskonalić będą słownictwo dotyczące branży, w której będą odbywać staż. Szkolenie zostanie podzielone na 2 etapy - 50 godzin odbędzie się w Polsce, natomiast 10 w Niemczech w trakcie wyjazdu. Partner zorganizuje program kulturowy - zwiedzanie miasta pobytu i okolic - 5 wycieczek.
Staż zagraniczny – 9 tygodni.

REZULTATY:

+ wzbogacenie słownictwa branżowego i przełamanie bariery językowej przez 52 osób

+ zdobycie wiedzy podczas przygotowania pedagogicznego i kulturowego przez 52 osób

+ podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji przez 52 osób

+ odbycie stażu zgodnie z programem przez 52 osób

+ zdobycie doświadczenia zawodowego przez 52 osób

+ wzrost samooceny u 70% uczestników

BUDŻET PROJEKTU:
149 396,- euro


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".


AKTUALNOŚCI

01.10.2013 r. 
Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu.
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT:

 • Pani Dorota Skwarek – doradca zawodowy I stopnia
  Sala obsługi klienta stanowisko nr 7 tel. 84 685-00-43; e-mail: dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl
 • Pani Małgorzata Łukasik – pośrednik pracy I stopnia
  Sala obsługi klienta stanowisko nr 11 tel. 84 685-00-22; e-mail: malgorzata.lukasik@pupbilgoraj.pl
 • Pani Beata Grabias – specjalista ds. rozwoju zawodowego
  Sala obsługi klienta stanowisko nr 2 tel. 84 685-00-30; e-mail: beata.grabias@pupbilgoraj.pl
 • Pani Katarzyna Linert – koordynator projektu
  I piętro pokój nr 107 tel. 84 685-00-11; e-mail: linert@pupbilgoraj.pl

Prosimy o udostępnienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

grupa 1


20.11.2013 r. 
Z dniem 20.11.2013 r. zakończyliśmy rekrutację pierwszej grupy uczestników do projektu.

W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowano 19 osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie jako osoby bezrobotne.

09.12.2013 r. 
Informujemy, iż 09.12.2013 r. uczestnicy rozpoczęli udział w Przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym.

Szkolenie językowe:

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 

 

Zajęcia pedagogiczno-kulturowe

 

 •  
 •  
 

 

03.02.2014 r. 
Wyjazd siedemnastoosobowej grupy na zagraniczny staż na okres 03.02-06.04.2014 r.

17.03.2014 r. 

W dniach 11-14.03.2014 r. odbyła się wizyta monitorująca, podczas której pracownicy Urzędu skontrolowali miejsca, gdzie uczestnicy projektu odbywają staże. Podczas spotkań zostały zebrane indywidualne opinie od opiekunów stażu o uczestnikach oraz ankiety uczestników dotyczące okresu pobytu w Niemczech.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

 

20.03.2014 r. 

Trwa rekrutacja do projektu II grupy uczestników

Zawody przewidziane w II terminie:

- kucharz/kucharka,

- kelner/kelnerka,

- opiekun/opiekunka osób starszych i dzieci,

- pokojowy/pokojowa

 

Termin wyjazdu II grupy – 12.07-13.09.2014 r.


OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT:

·         Pani Dorota Skwarek – doradca zawodowy I stopnia
Sala obsługi klienta stanowisko nr 7 tel. 84 685-00-43; e-mail: dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl

·         Pani Małgorzata Łukasik – pośrednik pracy I stopnia
Sala obsługi klienta stanowisko nr 11 tel. 84 685-00-22; e-mail: malgorzata.lukasik@pupbilgoraj.pl

·         Pani Beata Grabias – specjalista ds. rozwoju zawodowego
Sala obsługi klienta stanowisko nr 2 tel. 84 685-00-30; e-mail: beata.grabias@pupbilgoraj.pl

·         Pani Katarzyna Linert – koordynator projektu
I piętro pokój nr 107 tel. 84 685-00-11; e-mail: linert@pupbilgoraj.pl

Prosimy o udostępnienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

grupa 2


12.06.2014 r. 
Informujemy, iż 12.06.2014 r. uczestnicy rozpoczęli udział w Przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym.

 

Szkolenie językowe:

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 

 

 

Zajęcia pedagogiczno-kulturowe

 

 •  
 •  
 •  
 

 

20.07.2014 r. 
Wyjazd czternastoosobowej grupy na zagraniczny staż na okres 21.07-21.09.2014 r.

 

24.07.2014 r. 
Trwa rekrutacja do projektu III grupy uczestników – 21 osób

w zawodach: kucharz/kucharka, kelner/kelnerka, opiekun/opiekunka osób starszych, opiekun/opiekunka dzieci, pokojowy/pokojowa, stolarz oraz ślusarz

Termin wyjazdu III grupy – 06.10-07.12.2014 r.

Prosimy o udostępnienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym. 


OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT:

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


22.08.2014 r.

W dniach 18-21.08.2014 r. odbyła się wizyta monitorująca, podczas której pracownicy Urzędu skontrolowali miejsca, gdzie uczestnicy projektu odbywają staże. Podczas spotkań zostały zebrane indywidualne opinie od opiekunów stażu o uczestnikach oraz ankiety uczestników dotyczące okresu pobytu w Niemczech.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

 

grupa 3


15.12.2014 r. 
Informujemy, iż 15.12.2014 r. uczestnicy rozpoczęli udział w Przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym.

 

 •  
 •  
 •  
 

 

26.01.2015 r. 
Wyjazd ostatniej grupy na zagraniczny staż na okres 26.01-29.03.2015 r.

 

02.03.2015 r.

W dniach 25-28.02.2015 r. odbyła się wizyta monitorująca, podczas której pracownicy Urzędu skontrolowali miejsca, gdzie uczestnicy projektu odbywają staże. Podczas spotkań zostały zebrane indywidualne opinie od opiekunów stażu o uczestnikach oraz ankiety uczestników dotyczące okresu pobytu w Niemczech.

30.04.2015

Z dniem 30.04.2015 r. kończymy realizację projektu pn. „Zagraniczny staż – nowym doświadczeniem II", w ramach którego uczestnicy wyjeżdżali na staż w trzech grupach:

I grupa: 03.02-06.04.2014 r. – 17 osób

II grupa: 21.07-21.09.2014 r. – 14 osób

III grupa: 26.01-29.03.2015 r. – 18 osób

 

Staże realizowano w zawodach:

kucharz/kucharka – 8 osób

kelner/kelnerka – 11 osób

opiekun/opiekunka osób starszych – 13 osób

opiekun/opiekunka dzieci – 5 osób

pokojowy/pokojowa – 4 osoby

stolarz – 4 osoby

ślusarz - 4 osoby.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę