Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Bad Freienwalde /koło Berlina !!!

Chcesz zdobyć nowe umiejętności praktyczne, urozmaicić swoje CV, podnieść kwalifikacje zawodowe?

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju we współpracy z partnerem niemieckim - Stowarzyszeniem Kształcenia Zawodowego Eberswalde e. V. otrzymał środki na realizację projektu w ramach programu Leonadro da Vinci pn. „ZAGRANICZNY STAŻ – NOWYM DOŚWIADCZENIEM II"

Czas Trwania projektu: 01.10.2013 r. - 30.04.2015 r.

Głównym celem projektu jest możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach: kucharz/kucharka, kelner/kelnerka, opiekun/opiekunka osób starszych, opiekun/opiekunka osób starszych dzieci, pokojowy/pokojowa oraz stolarz w trakcie 9 tygodniowych staży zagranicznych w Niemczech.

Planowany termin wyjazdu grupy   26.01-29.03.2015 r.

BENEFICJENTAMI PROJEKTU BĘDĄ - osoby bezrobotne powyżej 18 lat zarejestrowane w PUP deklarujące znajomość języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIMY:

  • ubezpieczenie,
  • transport do miejsca odbywania stażu i z powrotem,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,
  • kurs języka niemieckiego – 60 godzin,
  • organizację zajęć kulturowych,
  • organizację staży certyfikowanych z Europass,
  • kontrolę oraz opiekę podczas odbywania stażu.

Staż ma charakter nieodpłatny, co oznacza, że uczestnik podczas stażu nie zarabia, ale też nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem, przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas pobytu za granicą. Uczestnicy będą otrzymywać kieszonkowe.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT:

Pani Dorota Skwarek – doradca zawodowy
Klub Pracy pokój nr 11 tel. 84 685-00-32
e-mail: dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl

Pani Katarzyna Linert – koordynator projektu
I piętro pokój nr 107 tel. 84 685-00-11
e-mail: linert@pupbilgoraj.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę