Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje projekt partnerski pt. „Outplacement dla oświaty" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2. Liderem Partnerstwa jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (Partner Projektu) realizuje ww. Projekt na terenie Miasta Zamość, powiatu zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego w okresie od 01.04.2014r. do 30.09.2015r. dokumenty nt. projektu dostępne są na stronie internetowej Lidera Partnerstwa (WUP Lublin) oraz Partnerów Projektu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu: www.pupzamosc.samorzady.pl.

Dodatkowe informacje o realizowanym Projekcie można uzyskać pod nr telefonu (84) 63 83 357 i (84) 63 83 680.

Załączniki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę